SQAS Belgelendirme

SQAS Safety & Quality Assessment for Sustainability

Taşımacılık Sektöründe Kalite Ve Güvenlik

Tehlikeli kimyasal maddelerin taşımacılığı oldukça risklidir. Bu tür nakliyelerin güvenliğini sağlamak amacıyla, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin de 1992 yılından beri üye olduğu CEFIC (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi) tarafından sürece katılanların performansını değerlendirebilmek adına SQAS sistemi geliştirilmiştir.

SQAS, lojistik süreçlerinde risk yönetimi konusunda en önemli araçtır. Değerlendirme, bir kuruluşu birçok farklı yönden ele alır: kalite, güvenlik, sağlık, çevresel uyum ve sosyal sorumluluk.

 • Kimya endüstrisi
 • Tehlikeli maddelerin taşınması
 • Risk yönetimi

Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi (Safety and Quality Assessment System, SQAS), CEFIC (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi)’e ait bir denetim sistemidir.  Lojistik hizmeti veren kuruluşlarda kalite, güvenlik, sağlık ve çevresel uyumluluğun yanı sıra sosyal sorumluluğun değerlendirilmesine de hizmet eder. 1994 yılından bu yana, tehlikeli hizmetlere odaklanan lojistik kuruluşları ve distribütörleri, standart bir prosedürde standartlaştırılmış bir anket kullanılarak değerlendirilmiştir. Tehlikeli madde kapsamında lojistik hizmeti veren kuruluşlar ve distribütörler, standart bir prosedürde standart bir soru formu kullanılarak kontrol edilir. Temel soru formu tüm kuruluşlar için kullanılmaktadır, ayrıca beş spesifik soru formundan en az biri kullanılır. Soru formları, kimya endüstrisindeki kuruluşlar ve birlikte çalıştıkları lojistik hizmeti veren kuruluşların yakın işbirliği ile oluşturulmuştur.

SQAS değerlendirmesi bağlamında, profesyonel tedarikçi yönetimine ayrıca önem verilmektedir. Tedarikçi ilişkileri ayrıntılı olarak kontrol edilir: hizmet seviyesi anlaşmaları ve kalite, çevre ve güvenlik hedefleri hakkında düzenli bir değişim profesyonel anlaşmaların temelini oluşturur. Böylece iş ilişkileri daha da gelişir ve güvenli bir çalışma ortamı birlikte oluşturulur. İyi tedarikçi yönetimi aynı zamanda çalışan personelin eğitimine de odaklanmaktadır. Tedarikçi, personelin düzenli mesleki eğitim aldığını gösterebilmelidir. Bu eğitimin etkinliği izlenmelidir.

SQAS / ESAD değerlendirmesi kuruluşlara bir sertifika sağlamaktan daha çok, kimya endüstrisi kuruluşlarının, lojistik kuruluşlarını değerlendirebileceği ve bir seçim yapabileceği ayrıntılı bir rapor oluşturmaya odaklanır. Değerlendirmelerin sonuçları CEFIC ana sayfasında mevcuttur ve potansiyel müşteriler lojistik kuruluşlarının SQAS değerlendirmesi hakkında bilgi edinebilirler.

Faydaları

 • Çalışanların, toplumun ve çevre güvenliğinin sağlanması
 • Yasal düzenlemelere uyumluluk
 • Kaza riskinde önemli ölçüde azalma
 • Güvenli taşımacılığın küresel onaylı kanıtı
 • Maliyeti yüksek çoklu değerlendirmelerden kaçınmak
 • Taşımacılık sektöründe farklı hizmetler veren kuruluşları kapsayan beş SQAS modülü
 • Eğitimli ve akredite SQAS denetçileri
 • Merkezi bir SQAS veritabanı üzerinden tüm değerlendirme raporlarına kolay erişim
 • Tüm kimya şirketleri tarafından ayrı ayrı değerlendirmeye tabi olmamak

SQAS’ e göre yapılan bir değerlendirme her şeyden önce katılan kuruluşların temel gereksinimleri içeren zorunlu bir soru formunun gerekliliklerini karşıladıkları anlamına gelir. Bunun yanında karayolu (taşımacılık), depolama, tank temizleme istasyonları ve demiryolu taşımacılığı konularına odaklanan dört spesifik soru formundan en az birinin gerekliliklerini karşılamaktadırlar. Ayrıca, özellikle faaliyetlerine kimyasallar dahil olan distribütörler için özel sorular içeren ayrı bir soru formu geliştirilmiştir.

Denetçilerin eğitimi, onayı ve gözetimi doğrudan CEFIC tarafından sağlanmaktadır. Böylece dünya çapında tek tip ve sürekli yüksek kalitede denetim gerçekleştirilir.