DQS CFS, Global Compact Progress Raporunu Yayınladı

Şeffaflık olmadan sürdürülebilirlik olamaz. Paydaşlarımıza DQS’in sürdürülebilirlik politikasına genel bir bakış ve bunun uygulanması için, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ikinci ilerleme raporunu yayınladık.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, işletmelerin sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk politikalarını (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi) benimsemeye, uygulamaya ve raporlamaya teşvik eden ilke temelli bir çerçevedir.

DQS, Ocak 2016’da Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Girişimi’ne katılmıştır. Bunu yaparak, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin on temel ilkesine bağlı kalmayı taahhüt etmiş bulunmaktayız ve yıllık olarak bunların pratik uygulamalarını rapor etmekteyiz.

 

Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2017

Communication-on-Progress (COP) raporumuz 2017 yılında, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilkelerine uygunluğun sağlanması için alınan tedbirlerin ana hatlarını çizmekte ve paydaşlarımızı, kaydettiğimiz ilerlemeler hakkında bilgilendirmektedir.

Raporumuzda üzerinde durduğumuz dört konu insan hakları, çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımız, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadelemizdir. Bu kategorilerin her birinde, sizi bilgilendiririz:

  • DQS CFS’nin ilgili politikaları
  • Uygunluğu sağlamak için aldığımız önlemler
  • ilerlemeyi takip etmemizi sağlayan göstergeler

Raporun tamamı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi web sitesinde bulunabilir.

 

Şu anda 161 ülkeden 9,600’ü aşkın imzacıyla, Global Compact dünyanın en büyük kurumsal sorumluluk girişimleri arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Global Compact web sitesine bakın.Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.