BRC Consumer Products Eğitimleri

BRC CP Bilgilendirme EğitimiBRC Consumer Products

BRC CP (BRC Consumer Product) Eğitimi Amacı

BRC CP (BRC Consumer Product) eğitimi; BRC CP Standardının ne demek olduğu, hangi kuruluşların BRC CP Standardı alabileceği, standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır. BRC CP eğitimi detayları;

BRC CP (BRC Consumer Product) Eğitimi İçeriği

 • BRC Küresel Standardının Geçmişi
 • BRC Küresel Standartları
 • Tüketici Ürünleri ile İlgili Diğer Standartlar
 • Tüketici Ürünleri Standartlarının Karşılaştırılması
 • BRC CP-Tüketici Ürünleri Standardı Kapsamına Giren Ürün Grupları
 • BRC CP Standardının Global Faydaları
 • BRC CP Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • BRC CP Standardında ki Ürün Gruplarının Anlatılması
 • BRC CP Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
 • BRC CP Standardına Göre A Grade Firma Tanımı
 • Standartta ki Fundamental Clause-Temel Madde Tanımı
 • Standartta ki Statement of Intent-İyi Niyet Beyanı Tanımı
 • BRC CP Standardı Temel Kavramlar
 • İzlenebilirlik
 • Geri Çekme
 • Geri Çağırma
 • Düzeltme ve Düzeltici Faaliyet
 • Doğrulama ve Geçerli Kılma
 • BRC CP Standardı Gözüyle HACCP Tabanlı Risk Analizi Yaklaşımı
 • Standart Gereklilikleri
 • Üst Yönetim Taahhüdü
 • Risk Değerlendirme
 • Yönetim Sistemi
 • Dış Alan, Bina ve Üretim Alanı Standartları
 • Ürün Kontrol
 • Ürün Uygunluğunun Değerlendirilmesi
 • Proses Kontrol
 • Personel

BRC CP (BRC Consumer Product) Eğitimi Katılımcı Profili

BRC CP Eğitimi; sisteminin kurulması aşamasında risk analizi ekibinde yer alacak kişiler, sistemin uygulanması ve yönetilmesinden sorumlu olacak kişiler.

BRC CP İç Denetçi EğitimiBRC Consumer Products

BRC CP (BRC Consumer Products) Eğitimi Amacı

BRC CP İç Tetkikçi Eğitimi amacı; iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. BRC CP standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

BRC CP (BRC Consumer Products) Eğitimi İçeriği

 • BRC CP Standardına Genel Bakış
 • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
 • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
 • Tetkikçi Özellikleri