BRC Consumer Products Eğitimleri

BRC CP Bilgilendirme EğitimiBRC Consumer Products

 • BRC Küresel Standardının Geçmişi
 • BRC Küresel Standartları
 • Tüketici Ürünleri ile İlgili Diğer Standartlar
 • Tüketici Ürünleri Standartlarının Karşılaştırılması
 • BRC CP-Tüketici Ürünleri Standardı Kapsamına Giren Ürün Grupları
 • BRC CP Standardının Global Faydaları
 • BRC CP Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • BRC CP Standardında ki Ürün Gruplarının Anlatılması
 • BRC CP Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
 • BRC CP Standardına Göre A Grade Firma Tanımı
 • Standartta ki Fundamental Clause-Temel Madde Tanımı
 • Standartta ki Statement of Intent-İyi Niyet Beyanı Tanımı
 • BRC CP Standardı Temel Kavramlar

BRC CP İç Denetçi EğitimiBRC Consumer Products

 • BRC CP Standardına Genel Bakış
 • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
 • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
 • Tetkikçi Özellikleri