BRCGS Food Eğitimi | Gıda Güvenliği Eğitimleri

BRCGS Food Bilgilendirme EğitimiBRCGS Food Global Gıda Güvenliği

BRCGS Food Eğitimi, Sisteminin kurulması aşamasında risk analizi ekibinde yer alacak, sistemin uygulanması ve yönetilmesinden sorumlu olacak kişiler BRCGS Gıda Güvenliği Global Standardı Bilgilendirme Eğitimine katılabilirler.

Eğitmenlerimiz konularında uzman ve tecrübeli kişilerdir. BRCGS Food Eğitimi boyunca tüm konularda eğitmenler tecrübelerini katılımcılara aktarırken bir yandan da yapılan vaka çalışmaları ve workshoplarla eğitimin etkinliğini arttırırlar.

BRCGS Food İç Denetçi EğitimiBRCGS Food Global Gıda Güvenliği

BRCGS Food İç Denetçi Eğitimi, iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. BRCGS Food eğitimi ile standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

BRCGS, 1996 yılında endüstrinin ihtiyaçlarına yanıt olarak, tedarik zinciri içinde gıda güvenliği standartlarını düzenlemek isteyen İngiliz Perakende Konsorsiyumu (British Retail Consortium) tarafından kurulmuştur ve gıda endüstrisi uzmanları ile birlikte hazırlanan standardın ilk versiyonu 1998 yılında yayınlanmıştır.

Günümüzde BRCGS hem gıda hem de gıda dışı ürün kategorilerinde global olarak tanınan üçüncü taraf sertifikasyonun operasyonu sağlayan bir kuruluştur. Sıkça BRC Food Global Standart olarak anılan BRCGS, 2020 yılında BRCGS olarak resmen isim değişikliğine gitmiştir.

BRCGS Food Global Gıda Güvenliği Standardının Faydaları

  • Gıda üreticileri için etkin bir gıda güvenliği ve kalite sisteminin kurulması
  • Yasal gerekliliklere uyumun daha doğru ve etkili bir şekilde sürdürülmesi
  • Parakendeciler ve diğer müşteriler için ürün gerekliliklerinin sağlanması
  • Müşteri olumsuz geri bildirimlerinin azaltılması
  • Sektörel gelişmelerin ve beklentilerin farkında olmak
  • Standartla ilgili bilincin arttırılması ve parallel müşteri denetimlerinde daha uygun bir sistem sunmak
brc food eğitimi

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.