BRC Food Global Gıda Standardı Eğitimleri

BRC Food Bilgilendirme EğitimiBRC Food Global Gıda Standardı

 • British Retail Consortium- İngiliz Parekendeciler Konsorsiyumun Tanıtımı
 • BRC Food- Gıda Güvenliği Global Standardı Tarihçesi ve Revizyon Geçmişi
 • BRC Food Sertifikasyonunun Faydaları
 • BRC Food Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
 • Gıda Güvenliği Standartlarının Karşılaştırılması
 • BRC Food-Gıda Güvenliği Global Standardına Göre Ürün Kategorileri
 • BRC Food Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
 • Standartta ki Fundamental Clause-Temel Madde Tanımı
 • Standartta ki Statement of Intent-İyi Niyet Beyanı Tanımı
 • BRC Food Standardına Göre Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
 • BRC Food Standardına Göre Sertifikasyon Dereceleri
 • BRC Food Standardı Temel Kavramlar
 • BRC Food Standart Maddeleri
 • BRC Food Standardı Tetkik Protokolü, Tetkik Türleri

BRC Food İç Denetçi EğitimiBRC Food Global Gıda Standardı

 • BRC Food Standardına Genel Bakış
 • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
 • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
 • Tetkikçi Özellikleri

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.