BRCGS Food İç Denetçi Eğitimi

BRCGS Food İç Denetçi Eğitimi Amacı

BRCGS Food İç Denetçi Eğitimi, iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. BRCGS Food eğitimi ile standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

BRCGS Food İç Denetçi Eğitimi İçeriği

  • BRCGS Food Standardına Genel Bakış
  • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
  • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
  • Tetkiki Planı Hazırlama
  • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
  • Soru Sorma Teknikleri
  • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
  • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
  • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
  • Tetkikçi Özellikleri

BRCGS Food İç Denetçi Eğitimi katılımcıları, BRCGS Food standart gerekliliklerini yerine getirerek, sistemin uygulanabilmesi ve iyileşmesini sağlamaktan sorumlu ekipte yer alan veya kuruluş içi tetkik takımlarında yer alacak kişilerdir. Katılımcıların BRCGS Food standardı ile ilgili temel bilgilere sahip olması önerilmektedir.

brc food eğitimi