BRC Global Standard for Packaging Materials Eğitimleri

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyon EğitimiBRC Global Standard for Packaging Materials

BRC Pack 6 Standardı 01.08.2019 tarihinde yayınlandı ve 01.02.2020 tarihinden itibaren denetimler versiyon 6’dan yapılmaya başlanacaktır. Yayınlanan revizyona göre Standardın 6. Versiyonunda hem protokol hem de gereklilikler bölümlerinde temel değişiklikler yapılmıştır.

 

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyonunda Belirtilen Değişiklikler

 • Farklı hijyen kategorilerinin iptali
 • İkinci habersiz denetim programının kaldırılması (yarı haberli)
 • Yeni temel gereklilik – Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
 • Ürün kalitesine vurgu
 • Ürün güvenliği ve kalite kültürü
 • İsim değişikliği

 

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyon Eğitiminin Amacı

Yeni yayınlanan BRC Ambalaj Malzemeleri Küresel Standardının getirdiği yeni gerekliliklerin, revizyon olan maddelerin anlaşılması.

 

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyon Eğitiminin Kapsamı

BRC Denetim Protokolü ve Standart Maddelerindeki Değişiklikler

 

BRC Packaging Materials Ver.6 Revizyon Eğitiminin İçeriği

 • BRC Küresel Standartlar Genel Tanıtımı
 • Denetim Protokolü ve Değişiklikler
 • Standart Formatının Değerlendirilmesi
 • Temel Gereklilikler – Eklenen Yeni Temel Gereklilikler
 • Yeni Eklenen ve Revize Olan Standart Gereklilikleri

BRC Packaging Bilgilendirme EğitimiBRC Global Standard for Packaging Materials

BRC Packaging Materials v.6 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

Bu eğitimde BRC Pack 6 standart ve protokol gerekliliklerinin firmalarca anlaşılması ve sistem kurulması ve/veya standart revizyon ile protokol ve standarttaki değişikliklerin uygulanması için katılımcılarla temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde revize standartla yapılan standart ve protokoldeki değişikliklerden ve maddelerin yorumlanması aktarılmaktadır.

BRC Packaging Materials v.6 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • BRC Pack 6 standardının geçmişi ve faydaları
 • Protokol ve standarttaki değişiklikler
 • BRC Pack 6 standart şartları:
 1. Üst Yönetimin Taahhüdü (üst yönetimin taahhüdü, organizasyonel yapı, yönetimin gözden geçirmesi)
 2. Tehlike ve Risk Yönetimi (HARM ekibi, tehlike ve risk analizi)
 3. Ürün Güvenliği Ve Kalite Yönetimi (Dokümantasyon gereklilikleri, kayıtların saklanması, spesifikasyonlar, iç denetim, düzeltici ve önleyici faaliyetler, tedarikçi onayı ve değerlendirmesi, ürün doğruluğu, iddialar ve koruma zinciri, dış kaynaklı proses yönetimi, servis tedarikçileri yönetimi, izlenebilirlik, şikayet yönetimi, ürün geri toplamalar, vakalar ve geri çağırmaların yönetimi)
 4. Tesis Standartları (Dış alan şartları, bina yapısı, yardımcı hizmetler, ürün savunma ve güvenlik, ürün yerleşimi ve akışı,ekipman, bakım, temizlik ve hijyen, ürün kontaminasyon kontrolü(cam, metal ve kimyasal), atıklar ve bertarafı, haşere yönetimi)

BRC Packaging Materials İç Denetçi EğitimiBRC Global Standard for Packaging Materials

 • BRC Global Standard for Packaging Materials standardına genel bakış
 • Tetkik türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki planı hazırlama
 • Soru Listeleri oluşturma metotları
 • Soru sorma teknikleri
 • Objektif kanıt toplama
 • Bulguların belirlenmesi, rapor hazırlama ve bulguların takibi
 • Tetkikçi Özellikleri
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar