BRC Global Standard for Packaging Materials Eğitimleri

BRC Packaging Materials İç Denetçi EğitimiBRC Global Standard for Packaging Materials

BRC Packaging Materials İç Denetçi Eğitimi Amacı

BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

 

BRC Packaging Materials İç Denetçi Eğitimi İçeriği

  • BRC Global Standard for Packaging Materials standardına genel bakış
  • Tetkik türleri, Tetkik Aşamaları
  • Tetkiki planı hazırlama
  • Soru Listeleri oluşturma metotları
  • Soru sorma teknikleri
  • Objektif kanıt toplama
  • Bulguların belirlenmesi, rapor hazırlama ve bulguların takibi
  • Tetkikçi Özellikleri
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar