BRC Global Standard for Packaging Materials Eğitimleri

BRC Packaging Materials v. 6 Bilgilendirme EğitimiBRC Global Standard for Packaging Materials

BRC Packaging Materials v.6 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

Bu eğitimde BRC Pack 6 standart ve protokol gerekliliklerinin firmalarca anlaşılması ve sistem kurulması ve/veya standart revizyon ile protokol ve standarttaki değişikliklerin uygulanması için katılımcılarla temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde revize standartla yapılan standart ve protokoldeki değişikliklerden ve maddelerin yorumlanması aktarılmaktadır.

BRC Packaging Materials v.6 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • BRC Pack 6 standardının geçmişi ve faydaları
 • Protokol ve standarttaki değişiklikler
 • BRC Pack 6 standart şartları:
 1. Üst Yönetimin Taahhüdü (üst yönetimin taahhüdü, organizasyonel yapı, yönetimin gözden geçirmesi)
 2. Tehlike ve Risk Yönetimi (HARM ekibi, tehlike ve risk analizi)
 3. Ürün Güvenliği Ve Kalite Yönetimi (Dokümantasyon gereklilikleri, kayıtların saklanması, spesifikasyonlar, iç denetim, düzeltici ve önleyici faaliyetler, tedarikçi onayı ve değerlendirmesi, ürün doğruluğu, iddialar ve koruma zinciri, dış kaynaklı proses yönetimi, servis tedarikçileri yönetimi, izlenebilirlik, şikayet yönetimi, ürün geri toplamalar, vakalar ve geri çağırmaların yönetimi)
 4. Tesis Standartları (Dış alan şartları, bina yapısı, yardımcı hizmetler, ürün savunma ve güvenlik, ürün yerleşimi ve akışı,ekipman, bakım, temizlik ve hijyen, ürün kontaminasyon kontrolü(cam, metal ve kimyasal), atıklar ve bertarafı, haşere yönetimi)
 5. Ürün Ve Proses Kontrolü (rün geliştirme, grafik ve artwork kontrolü, baskı kontrolü, proses kontrolü, kalibrasyon, son ürün inceleme, uygun olmayan ürün kontrolü, gelen malzemeler, malzemelerin depolanması, sevk ve taşıma)
 6. Personel (Eğitim ve yetkinlik, personel hijyen gereklilikleri, personel tesisleri, tıbbi tarama, koruyucu kıyafet)
 7. Ticari Ürünler İçin Gereklilikler (tedarikçi onayı ve değerlendirmesi, spesifikasyonlar,ürün muayenesi ve testler, ürün yasallığı, izlenebilirlik)
 • Pratik, örnekler ve çalışmalar

Katılımcılar:

Yönetim sistemi çalışanları dahil orta ve üst düzey yöneticiler

Eğitim teknikleri:

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları