BRC S&D (Storage and Distribution) Eğitimleri

BRC S&D Bilgilendirme EğitimiBRC Storage and Distribution

 • BRC’nin tanıtımı ve standardın ve belgelendirmenin amacı
 • Standart maddeleri (Üst Yönetimin Taahhüdü, Tehlike ve Risk Yönetim Sistemi, Alan ve Bina  Standartları , Taşım Araçlarının Yönetimi, Tesis Yönetimi, İyi Operasyon Uygulamaları , Personel Yönetimi)
 • Toptancı Modülü, Sözleşmeli Hizmetler Modülü,
 • Tetkik Kuralları ve Tetkik Protokolü (Tetkikin Planlaması, Sertifika Derecelendirme vb.)
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

BRC S&D İç Denetçi EğitimiBRC Storage and Distribution

 • BRC S&D standardına genel bakış
 • Tetkik türleri, Tetkik Aşamalar
 • Tetkiki planı hazırlama
 • Soru Listeleri oluşturma metotları
 • Soru sorma teknikleri
 • Objektif kanıt toplama
 • Bulguların belirlenmesi, rapor hazırlama ve bulguların takibi
 • Tetkikçi Özellikleri
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar