BRC S&D (BRC Storage and Distribution) Eğitimleri

BRC S&D İç Denetçi EğitimiBRC Storage and Distribution

BRC S&D (BRC Storage and Distribution) İç Denetçi Eğitimi Amacı

BRC S&D standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

 

BRC S&D (BRC Storage and Distribution) İç Denetçi Eğitimi İçeriği

  • BRC S&D standardına genel bakış
  • Tetkik türleri, Tetkik Aşamaları
  • Tetkiki planı hazırlama
  • Soru Listeleri oluşturma metotları
  • Soru sorma teknikleri
  • Objektif kanıt toplama
  • Bulguların belirlenmesi, rapor hazırlama ve bulguların takibi
  • Tetkikçi Özellikleri
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar