CoreTools Eğitimleri

FMEA EğitimiHata Türleri ve Etki Analizi

FMEA sürecini iyileştirmek ve otomotiv sektöründeki ürün tedarikçilerinin müşteri taleplerini karşılamalarını kolaylaştırmak maksadıyla AIAG ve VDA kendi FMEA kılavuz kitaplarını tek bir ortak yayın haline getirdiler. Haziran 2019 itibariyle yayınlanmış olan yeni kılavuz kitap, hali hazırda yapılmış olan FMEA çalışmalarının güncellenmesini gerektirmemekle birlikte, yeni yapılacak FMEA çalışmalarının yeni yayına uygun olması her geçen gün büyüyen bir gereklilik olacak.

Yeni metotla birlikte…

 • FMEA çalışmalarının Kalite ve Kalitesizlik Maliyetleri ile ilişkilendirilmesinin üzerinde durularak, FMEA çalışmalarınızın etkinliğinin ve verimliliğinin izlenmesi kolaylaştırılmaktadır
 • Analiz adımlarının yapılandırılmış olmasının üzerinde daha fazla durulmaktadır (7 Adım yaklaşımı)
 • FMEA sürecinin planlanması ve hazırlıkların yapılması detaylandırılmış ve yapılandırılmıştır (Lessons Learned entegrasyonu önemli bir faydadır)
 • Şiddet, Olasılık ve Tespit Edilebilirlik seviyelerinin belirlenmesinde kullanılan kriterler (tablolar) daha spesifik hale getirilmiştir
 • FMEA çalışması sonrası hangi risklere karşı önlem alınacağının belirleyicisi artık RPN değil, AP (Action Priority) olacaktır. Sabit bir RPN eşik değeri belirlemek hatası veya her FMEA çalışmasına özgü RPN önceliklendirme gerekliliği gibi zorluklar bu sayede ortadan kalkacaktır
 • Error-proof yaklaşımı belirgindir

 

FMEA Hata Türleri ve Etki Analizi Eğitimi Amacı

FMEA bir üründe veya süreçte risk oluşturacak problemlerin belirlenmesi, bu problemlerin ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve problemlerin ortaya çıkmaması için yapılan sistematik çalışmadır.

Bir ürünün tasarım ve üretiminde ortaya çıkabilecek hata türlerinin tanımlanması ve önlenmesi ilgili taraflara zarar verebilecek hatalı ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemeye yarayan bir tekniktir.

 

FMEA Hata Türleri ve Etki Analizi Eğitimi İçeriği

 • FMEA Nedir?
 • Hataların nedenleri ve etkenleri nelerdir?
 • Potansiyel hataların belirlenmesi
 • Ne zaman başlatılacağı
 • Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe bağlı olarak hataların önceliği
 • Sorunların izlenmesi ve düzenleyici faaliyetlerin yapılması
 • Süreç yaklaşımı, PUKÖ döngüsü, risk temelli düşünme, beyin fırtınası ve moderasyon
 • FMEA’nın amacı ve tanımlamaları
 • FMEA uygularken hedefler ve kısıtlar
 • FMEA’nın kuruluş içinde entegrasyonu
 • FMEA türlerinin açıklanması (Dizayn-Proses-MSR)
 • FMEA projesi’nin planlanması ve metodoloji
 • FMEA’nın 7 adımı, değerlendirme ve aksiyon önceliği tabloları
 • Güncel ve geçerli örnekler
 • Uygulama

PPAP EğitimiÜretim Parçası Onay Prosesi

 • Üretim parçası onay prosesinin uygulanması
 • Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler
 • İmalatçı onay seviyeleri
 • Proses talepleri
 • Kayıtların ve mastar numunenin saklanması
 • Parça onay durumu

MSA EğitimiÖlçüm Sistemleri Analizi

 • Nedir?
 • Nicelikler için Ölçüm Sistemleri Analizi
 • Bir proses olarak ölçme sistemi
 • Ölçme hatalarının bileşenleri
 • Ölçüm cihazı doğruluğu – Ölçüm cihazı kararlılığı – Ölçüm cihazı doğrusallığı
 • Ölçüm cihazı tekrarlanabilirliği – Ölçüm cihaz tekrar yapabilirliği
 • Ölçüm cihaz R&R çalışması-pratik çalışma
 • Nitelikler için Ölçüm Sistemleri Analizi
 • Signal to Noise oranı – Çapraz Tablo Metodu
 • Analitik Metot

APQP Eğitimiİleri Ürün Kalite Planlaması

 • İleri ürün kalite planlaması nedir?
 • Üretim parçası onay prosesinin uygulanması
 • Ürün tasarımı ve geliştirilmesi
 • Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler
 • İmalatçı onay seviyeleri
 • Proses istek ve talepleri
 • Kayıtların ve mastar numunenin saklanması
 • Parça onay durumu
 • İleri ürün kalite planlaması faaliyetleri
 • Müşteri özel şartları
 • Kontrol Planı
 • İleri ürün kalite planlaması aşamaları
 • Firma Özel Şartları

SPC Eğitimiİstatistiksel Proses Kontrolü

 • İstatistiksel proses kontrolü
 • İstatistiksel yöntemler
 • Deming’in 14 noktası
 • İPK metodolojisi
 • Histogramlar
 • Değişkenlik
 • Normal dağılım
 • Kontrol çizelgeleri
 • Proses yeterliliği
 • Uygulamalar

8D EğitimiProblem Çözme Tekniği

 • Endüstriyel ortamlarda problem kavramının karşılığının anlaşılması
 • Problem teşhis yöntemleri
 • Problemin boyutlarının ölçülmesi teknikleri
 • Kök neden analizinin yapılması, ekip çalışması teknikleri
 • Problemi yeniden oluşturabilme teknikleri
 • Çözümler geliştirme ve en etkin çözümü seçme çalışmaları, önerilen çözümün doğrulanması
 • Otomotiv sektöründe özel uygulamalar
 • Global 8D aşamalarının tanımı ve incelenmesi, hata veri tabanlarının oluşturulması
 • Bulunan ve çözülen hataların sistem dokümantasyonunda yaygınlaştırılması