CoreTools Eğitimleri

FMEA EğitimiHata Türleri ve Etki Analizi

 • FMEA Nedir?
 • Hataların nedenleri ve etkenleri nelerdir?
 • Potansiyel hataların belirlenmesi
 • Ne zaman başlatılacağı
 • Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe bağlı olarak hataların önceliği
 • Sorunların izlenmesi ve düzenleyici faaliyetlerin yapılması

PPAP EğitimiÜretim Parçası Onay Prosesi

 • Üretim parçası onay prosesinin uygulanması
 • Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler
 • İmalatçı onay seviyeleri
 • Proses talepleri
 • Kayıtların ve mastar numunenin saklanması
 • Parça onay durumu

MSA EğitimiÖlçüm Sistemleri Analizi

 • Nedir?
 • Nicelikler için Ölçüm Sistemleri Analizi
 • Bir proses olarak ölçme sistemi
 • Ölçme hatalarının bileşenleri
 • Ölçüm cihazı doğruluğu – Ölçüm cihazı kararlılığı – Ölçüm cihazı doğrusallığı
 • Ölçüm cihazı tekrarlanabilirliği – Ölçüm cihaz tekrar yapabilirliği
 • Ölçüm cihaz R&R çalışması-pratik çalışma
 • Nitelikler için Ölçüm Sistemleri Analizi
 • Signal to Noise oranı – Çapraz Tablo Metodu
 • Analitik Metot

APQP Eğitimiİleri Ürün Kalite Planlaması

 • İleri ürün kalite planlaması nedir?
 • Üretim parçası onay prosesinin uygulanması
 • Ürün tasarımı ve geliştirilmesi
 • Üretim parçası onayı için imalatçıdan istenenler
 • İmalatçı onay seviyeleri
 • Proses istek ve talepleri
 • Kayıtların ve mastar numunenin saklanması
 • Parça onay durumu
 • İleri ürün kalite planlaması faaliyetleri
 • Müşteri özel şartları
 • Kontrol Planı
 • İleri ürün kalite planlaması aşamaları
 • Firma Özel Şartları

SPC Eğitimiİstatistiksel Proses Kontrolü

 • İstatistiksel proses kontrolü
 • İstatistiksel yöntemler
 • Deming’in 14 noktası
 • İPK metodolojisi
 • Histogramlar
 • Değişkenlik
 • Normal dağılım
 • Kontrol çizelgeleri
 • Proses yeterliliği
 • Uygulamalar

8D EğitimiProblem Çözme Tekniği

 • Endüstriyel ortamlarda problem kavramının karşılığının anlaşılması
 • Problem teşhis yöntemleri
 • Problemin boyutlarının ölçülmesi teknikleri
 • Kök neden analizinin yapılması, ekip çalışması teknikleri
 • Problemi yeniden oluşturabilme teknikleri
 • Çözümler geliştirme ve en etkin çözümü seçme çalışmaları, önerilen çözümün doğrulanması
 • Otomotiv sektöründe özel uygulamalar
 • Global 8D aşamalarının tanımı ve incelenmesi, hata veri tabanlarının oluşturulması
 • Bulunan ve çözülen hataların sistem dokümantasyonunda yaygınlaştırılması

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.