MSA Üretim Parçası Onay Prosesi Eğitimi

MSA EğitimiÜretim Parçası Onay Prosesi

MSA Eğitimi Amacı

MSA Eğitimi; Proseslerimizdeki ölçüm cihazları ile elde edilen sonuçların ne kadar sağlıklı olduğunun tespitinin yapılıp incelenmesi, ölçüm sisteminin ne derecede yeterliliği olduğunun istatiksel olarak ortaya rapor edilmesini amaçlamaktadır. Eğitimin bir diğer amacı, katılımcılara, ölçme sistemlerini ana hatları ile aktarıp MSA uygulamaları sırasında gerek duyacakları temel bilgilere sahip olmasıdır.

 

 

MSA Eğitimi İçeriği

  • Nedir?
  • Nicelikler için Ölçüm Sistemleri Analizi
  • Bir proses olarak ölçme sistemi
  • Ölçme hatalarının bileşenleri
  • Ölçüm cihazı doğruluğu – Ölçüm cihazı kararlılığı – Ölçüm cihazı doğrusallığı
  • Ölçüm cihazı tekrarlanabilirliği – Ölçüm cihaz tekrar yapabilirliği
  • Ölçüm cihaz R&R çalışması-pratik çalışma
  • Nitelikler için Ölçüm Sistemleri Analizi
  • Signal to Noise oranı – Çapraz Tablo Metodu
  • Analitik Metot