EFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients) Eğitimleri

EFfCI Bilgilendirme EğitimiEFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients)

 • EFfCI tarihçesi ve tanıtımı
 • Kılavuzun temel kavramları
 • Kılavuz Maddeleri ( Doküman , Kayıt ve Değişiklik Kontrolü Yönetimi , Üst Yönetimin Taahüdü, Kaynak Yönetimi , Üretimin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Yönetimi , Sürekli İyileştirme )
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

EFfCI İç Denetçi EğitimiEFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients)

 • EFfCI Klavuzuna genel bakış
 • Tetkik türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki planı hazırlama
 • Soru Listeleri oluşturma metotları
 • Soru sorma teknikleri
 • Objektif kanıt toplama
 • Bulguların belirlenmesi, rapor hazırlama ve bulguların takibi
 • Tetkikçi Özellikleri
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar