EFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients) Eğitimleri

EFfCI İç Denetçi EğitimiEFfCI (European Federation for Cosmetic Ingredients)

EFfCI İç Denetçi Eğitimi Amacı

EFfCI İç Tetkikçi eğitimi temel amacı, iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, EFfCI klavuzunun etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. EFfCI standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

 

EFfCI İç Denetçi Eğitimi İçeriği

  • EFfCI Klavuzuna genel bakış
  • Tetkik türleri, Tetkik Aşamaları
  • Tetkiki planı hazırlama
  • Soru Listeleri oluşturma metotları
  • Soru sorma teknikleri
  • Objektif kanıt toplama
  • Bulguların belirlenmesi, rapor hazırlama ve bulguların takibi
  • Tetkikçi Özellikleri
  • Pratik ve Örnek Çalışmalar