FSMA Food Safety Modernization Act Eğitimleri

FSMA Bilgilendirme EğitimiFSMA Food Safety Modernization Act

ISO 22000, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) gıda güvenliği sistemi için yazdığı bir standarttır. Gıda güvenliği, tüketim aşamasında tüketicinin maruz kalacağı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin üretim aşamalarında ortaya çıkmasını ve son ürüne taşınmasını önlemeyle ilintilidir. Gıda güvenliği göz önünde bulundurulmadan üretilmiş ya da servis edilmiş ürünler, istenmeyen etki ve sonuçlar yaratabilir.

Gıda zincirinde yer alan kuruluşlar ISO’nun (Uluslararası Standart Organizasyonu) ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardını uygulayarak bu tip tehlikelerin önüne geçebilirler. Günümüzde birçok gıda ürünü ulusal sınırları aşarak farklı ülkelerde tüketime sunulmaktadır.  ISO 22000 standardı ile gıda tedarik zinciri içerisinde güvenli gıdayı oluşturmak için rehberlik yapmaktadır…

FSMA İç Denetçi EğitimiFSMA Food Safety Modernization Act

ISO 22000, Uluslararası Standart Organizasyonunun (ISO) gıda güvenliği sistemi için yazdığı bir standarttır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, global olarak uyumlu hale getirilmiş, proses yaklaşımını benimseyerek oluşturulmuş ve gıda güvenliği sisteminin nasıl yönetileceğini açıklayan bir sistemdir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına istinaden sertifikalandırmayı planlayan kuruluş öncelikle ISO 22000 standardı gerekliliklerini yerine getirerek sistemi kurar ve uygulanmasını sağlar.