FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Şeması Eğitimleri

FSSC 22000 Bilgilendirme EğitimiFSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Şeması

FSSC 22000 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

FSSC 22000:2013 eğitimi; FSSC 22000 Standardının ne demek olduğu, hangi kuruluşların FSSC 22000 Standardı alabileceği, standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

 

FSSC 22000 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • FSSC 22000 Gıda Güvenliği Standardının Hedefleri
 • FSSC 22000 Standardının Temel Yapısı
 • FSSC 22000 Sisteminin Kuruluşa Faydaları
 • FSSC 22000 Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli/ GFSI Bilgilendirme
 • Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
 • Gıda Güvenliği Standartlarının Karşılaştırılması
 • FSSC 22000 Standardına Göre Ürün Kapsamları
 • FSSC 22000 Sertifikasyonuna Tabi Sektörler
 • FSSC 22000 Standardına Göre Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
 • FSSC 22000 İlave Şartlar ve ISO 22002-1 Standardı Gereklilikleri
 • HACCP Prensipleri; Etkin ve Doğru bir HACCP Kurmak İçin Gerekli Şartlar
 • ISO 22000 Standart Maddeleri

– Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
– Yönetim Sorumluluğu
– Kaynak Yönetimi
– Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme
– Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi

 • ISO 22002-1 Standart Maddeleri

– Binanın yapısı & yerleşimi
– Tesislerin & çalışma alanlarının yerleşimi
– Yardımcı tesisler– Hava,Su ve Enerji
– Atık imhası
– Ekipman uygunluğu, temizliği & bakımı
– Satınalınan malzemelerin yönetimi
– Çapraz kontaminasyonu önlemek için alınan önlemler
– Temizlik ve sanitasyon
– Pest Kontrol
– Personel Hijyen& Personel tesisleri
– Ürün geri çağırma prosedürleri
– Depolama
– Ürün bilgilendirme/Tüketici bilinçlendirme
– Gıda Savunması

 • FSSC 22000 Sertifikasyon Tetkik Kuralları