Gıda Alerjen Yönetimi Eğitimi

Gıda Alerjen Yönetimi Eğitiminin AmacıGıda Güvenliği

Bu eğitim, katılımcılara gıda alerjenlerinin ve intoleranslarının tanıtılarak gıda güvenliği sistemlerinin içerisinde alerjen yönetiminin uygulama ilkelerinin neler olduğunu, ilgili mevzuat düzenlemelerini, BRCFood, IFS-Food, FSSC 22000 ve ISO 22000 programları kapsamında sistemin nasıl işlediğini, risklerin nasıl yönetildiğini ve etiketleme/ ambalajlama konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmayı hedefler.

Gıda Alerjen Yönetimi Eğitiminin İçeriğiGıda Güvenliği

• Gıda Alerjenleri ve Intoleransları nelerdir ve insan sağlığına etkileri nelerdir?
• Üretimde ve tedarik zincirinde alerjen nitelikli malzemelerin yönetimi;
– Tesise/ prosese özgü alerjen değerlendirmesi nasıl yapılır ? (formülasyon, süreç ile ilgili alerjenlerin
olası kaynaklarını belirleme; hammmadde /içerik malzemeleri, yeniden işleme (rework) ilavesi dahil
olmak üzere, sahaya özgü uygulamalar ve üretim, depolama ve sevkiyat uygulamalarında çapraz-temas
potansiyeli konularının detaylı olarak ele alınması)
– Alerjen bulaşı riskinde tedarikçi yönetim prosedürleri ve uygulamaları nasıl olmalıdır?
– Bir hammadde/ambalaj malzemesinin, formülünün veya sürecinin değişmesi durumunda nasıl bir
değerlendirme yapılmalıdır?
– Mümkün olduğunda, alerjenler etiketlemeyi gereksiz kılacak şekilde, ürünün dışında nasıl tutulur?
– Alerjen içeren malzemeler, çapraz teması önleyecek şekilde nasıl muhafaza edilmelidir?
– Diğer hatlardan (ortak ekipman olmayan) ya da diğer üretim alanlarından çapraz temas yoluyla gelen
alerjen riskleri nasıl önlenebilir?
– Alerjenlerin disiplinli bir hammadde işleme (örneğin, renk kodlu aletler ve iş araçlarının kullanımı), yeniden işleme, GMP ve çalışan alerjen farkındalığı eğitimi ile yönetilmesi.
– Bir bileşen olarak alerjen içeren tekrar işlenen ürünlerin (reworkler) üretim sürecindeki önemi
– Personel kaynaklı bulaşı riskinin önlenmesi
• Yasal gereklilikler ve Etiketleme Kuralları
– Riski minimize etmek için aynı hatlarda üretilen ürünler (alerjen-alerjen olmayan veya alerjen içerikleri birbirlerinden farklı olan ürünler) için üretim sırlaması nasıl olmalıdır?
– Üretim geçişlerinde alerjene özgü temizlik uygulamaları nasıl olmalıdır?
– Ürünün niteliği, prosesin tasarımı gibi nedenler ile ürünün belli bir üretim sırası ile işlenemediği ve temizlik ile önlenemeyen çapraz temas veya taşınma yoluyla var olan alerjenler, uygun şekilde nasıl tespit edilir ve etiketlenir?
– Çapraz temas bilgilerini etikette belirtmiş olmak, etkin bir gıda alerjen kontrol programına alternative olamayacağı için çapraz temas etiketlemesinin uygulandığı durumlarda, çapraz temas riskini en aza indirmek için hangi makul önlemler alınmalıdır?
– Dökme ürünlerde alerjen yönetimi ve etiketlemesi nasıl olmalıdır, tüketici bu konuda nasıl etkin şekilde bilgilendirilir?
• Farklı ürün grupları ve proseslerden örneklemeler ve vaka çalışmaları

Gıda Alerjen Yönetimi Eğitiminin FaydalarıGıda Güvenliği

Gıda endüstrisi genelinde gıda alerjenleri ve intoleransları konusunda, uluslararası gıda güvenliği yönetim sistemlerinin (BRC Food, IFS Food, FSSC 22000) gerekliliklerine hakim olmayı ve alerjen risk yönetimi konusunda profesyonel bir bakış açısı kazanmayı sağlayacaktır. Bu bakış açısı, gıda zincirinin tüm halkalarında, alerjenlerin nasıl kontrol edileceği ve ürüne çapraz kontaminasyonun engellenmesi konularında bilinç kazanmayı ve tüketici için güvenli gıda üretimini sağlayacaktır.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.