Gıda Sahteciliği ve Tağşiş Risk Değerlendirme Eğitimi

Gıda Sahteciliği, ekonomik kazanç için  piyasaya sürülen gıda, hammadde, içerik veya ambalajın kasten/ planlı ve kasıtlı olarak ikame edilmesi, yanlış etiketlenmesi, değiştirilmesi veya taklit edilmesidir. Bu tanım ayrıca dış kaynaklı işlemler için de geçerlidir. Gıdalarda taklit ve tağşiş, gıda sahteciliği olarak bilinen ve günümüzde gıda sektörünün sıklıkla karşılaştığı temel küresel sorunlardan bir tanesidir. Tüketiciler nezdinde gıdalar konusunda güvensizlik yaratan gıdada sahtecilik, firmaların marka itibarı açısından da büyük bir risk teşkil etmektedir. Gıda güvenliği yönetim sistemleri dinamik sistemler olduğu için yeni gelişen tehlikeler ve tehditler tespit edilerek metodolojilerin her duruma karşı güncellenmesi ve gerekli durumlarda yeni metodolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Eğitimin Amacı

Gıda savunması için gerekli temel ilkelerin anlaşılmasının ve GFSI onaylı gıda güvenliği standartlarının ana maddelerinden biri olan gıda savunması için risk analizi yapılabilmesi; firma içi ve firma dışından gelebilecek ürün emniyeti açısından, potansiyel güvenlik tehlikeleri, ürüne yönelik potansiyel bilinçli girişimler, bulaşma riskleri, ürün güvenliği açısından riskli noktalar ve tüm bu risklerin önlenmesine yönelik bir yönetim sisteminin kurulmasının sağlanmasıdır.

Eğitimin İçeriği

 • Gıda Savunma Programı Nedir , Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri İçerisinde Gıda Savunmasının Yeri ve Önemi
 • Gıda Savunmasında güvenlik için hassas noktalar
 • Gıda Savunma Ekiplerinin Kurulması
  • Gıda Savunma risk analizinin yapılması ve aksiyon planları (Gıda savunması tehlike analizinde
  • kullanılan farklı yöntemler ve risk değerlendirmesi )
  • Fiziksel alt yapı özellikleri ve uygunluğu
  • Çalışanlardan kaynaklanabilecek riskler ve izlenmesi
  • Proses kontrol için kullanılan bilgisayar sistemlerinin güvenliği
  • Gelen hammadde ve ambalaj materyallerinin güvenliği
  • Operasyonel faaliyetler (hava ve su kaynaklarının güvenliği)
  • Son ürün depolama ve taşıma sırasında güvenlik
  • İşletme genelindeki güvenlik stratejileri
 • Sistemin güncellenmesi ve gözden geçirilmesi
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar (Birkaç değişik prosese sahip fabrika için taslak Gıda Savunma Planı hazırlanması – Workshop)

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.