Gıda Savunması Eğitimi

Gıda Savunması Eğitiminin AmacıGıda Güvenliği

Gıda savunması için gerekli temel ilkelerin anlaşılmasının ve GFSI onaylı gıda güvenliği standartlarının ana maddelerinden biri olan gıda savunması için risk analizi yapılabilmesi; firma içi ve firma dışından gelebilecek ürün emniyeti açısından, potansiyel güvenlik tehlikeleri, ürüne yönelik potansiyel bilinçli girişimler, bulaşma riskleri, ürün güvenliği açısından riskli noktalar ve tüm bu risklerin önlenmesine yönelik bir yönetim sisteminin kurulmasının sağlanmasıdır.

Gıda Savunması Eğitiminin İçeriğiGıda Güvenliği

• Gıda Savunma Programı Nedir , Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri İçerisinde Gıda Savunmasının Yeri ve önemi
• Gıda Savunmasında güvenlik için hassas noktalar
• Gıda Savunma Ekiplerinin Kurulması
– Gıda Savunma risk analizinin yapılması ve aksiyon planları (Gıda savunması tehlike analizinde kullanılan farklı yöntemler ve risk değerlendirmesi )
– Fiziksel alt yapı özellikleri ve uygunluğu
– Çalışanlardan kaynaklanabilecek riskler ve izlenmesi
– Proses kontrol için kullanılan bilgisayar sistemlerinin güvenliği
– Gelen hammadde ve ambalaj materyallerinin güvenliği
– Operasyonel faaliyetler (hava ve su kaynaklarının güvenliği)
– Son ürün depolama ve taşıma sırasında güvenlik
– İşletme genelindeki güvenlik stratejileri
• Sistemin güncellenmesi ve gözden geçirilmesi
• Pratik ve Örnek Çalışmalar (Birkaç değişik prosese sahip fabrika için taslak Gıda Savunma Planı hazırlanması – Workshop)

Gıda Savunması Eğitiminin FaydalarıGıda Güvenliği

Katılımcıların bu eğitim sonrasında kendi sistemlerini gözden geçirerek potansiyel riskleri için gerekli önlemleri alabilecek ve bu önlemlerin devamlılığını sağlayabilecek yaklaşıma sahip olmaları hedeflenmektedir. Aynı zamanda gıda savunması konusunda detaylı bir gıda savunma planı ile marka itibarının nasıl korunabileceğine dair yol gösterici olmaktır.
Eğitim süresince gıda savunma risk analizinin yapılması ve aksiyon planlarının oluşturulması sırasında referans olarak BRC ve IFS gibi GFSI onaylı standartların gıda savunması üzerine hazırlanmış kılavuzlarının içerik olarak gözden geçirilecek olması global standartların gıda savunması konusuna bakış açısının net şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır.