GMP+ Feed Safety Assurance Eğitimleri

GMP+ Bilgilendirme EğitimiGMP+ Feed Safety Assurance

GMP+ Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

Yem güvenliği standardının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metod ve uygulamaların öğrenilmesi. İyi Üretim Uygulamaları ve HACCP temeline dayalı olarak güvenli yem üretilmesi sürdürülebilir bir çalışma yöntemi geliştirilmesi.
Standardın yem ve yem hammaddesi üreticileri ile depolama, dağıtım, yem ticareti, laboratuvar testleri yapan firmaların da standart kapsamında yer aldığının bilgilendirmesi.

GMP+ Bilgilendirme Eğitiminin İçeriği

GMP+ standardına giriş (FSA – Yem Güvenliği Güvencesi; FRA – Yem Sorumluluğu Güvencesi)

GMP+ FSA Belgelendirmesi Şartları

  1. Dökümanları – Genel Gereklilikler, Tanımlar, GMP+ Logo ve/veya Marka Şartları, Anlaşmazlıklar Prosedürü, GMP+ Yem Belgelendirme Lisans Sözleşmesi
  2. Dökümanları – Üretim, Ticaret ve Hizmetler; Yem İçeriklerinin Üretimi; Toplama, Depolama ve Aktarmalar; Hayvan Çiftliklerine Ticareti; Nakliye; Pet Yemlerinin Üretimi ve Ticareti; Laboratuvar Testleri; Laboratuvarlar için GMP+ Kayıt Prosedürü
  3. Dökümanları – Sertifikasyon Firması için Gereklilikler
  4. Dökümanları – Yem Güvenliği Sistemi, Yönetim Taahhüdü ve Organizasyon; Ön Gereksinim Programlarının Uygulanması; HACCP Sistemi; Operasyonel Faaliyetlerin/ Birincil Proseslerin Kontrolü, Yem Güvenliği Sisteminin Uygulanması; Doğrulama ve İyileştirme; Yem Sahteciliği, İzlenebilirlik; FAQ Gereklilikleri

GMP+ FRA Modülü Şartları

  1. Dökümanları – Genel Gereklilikler, Tanımlar, GMP+ Logo ve/veya Marka Şartları, Anlaşmazlıklar Prosedürü, GMP+ Yem Belgelendirme Lisans Sözleşmesi
  2. Dökümanları – Yem Sorumluluğu Yönetim Sistemi; GDO Kontrolü; Sorumlu Büyükbaş Yemi; Sorumlu Domuz&Tavuk Yemi
  3. Dökümanları – Sertifikasyon Firması için Gereklilikler
  4. Dökümanları – Kurulum Gerekliliklerinin Uygulanması

GMP+ İç Denetçi EğitimiGMP+ Feed Safety Assurance