HACCP Eğitimi | Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

HACCP Eğitimi Amacı

HACCP eğitimi, güvenli gıda üretiminin tüm aşamalarında oluşabilecek fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, taklit, tağşiş tehlikelerini belirlemeyi ve bu tehlikelerin gıda zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkmasını ve son ürüne taşınmasını önlemeyi veya kabul edilebilir asgari seviyelere indirmeyi hedefleyen gıda güvenliği yönetim sisteminin temel prensiplerinin-örnek vaka çalışmalarıyla oluşturulmasının sağlanmasıdır. HACCP eğitimi, tüm gıda zincirinde yer alan işletmelerde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak isteyen katılımcılara sistem kurma ve kurmuş oldukları sistemleri geliştirebilmeleri için gerekli bilgileri sunmak ve bu konuda beceri kazandırmaktır.

HACCP Eğitimi İçeriği

 • Gıda güvenliğinin genel tanımı
 • HACCP sisteminin temel kavramlarının açıklanması
 • HACCP’in tarihçesi
 • HACCP’in faydaları ve uygulama noktaları
 • HACCP ilkeleri ve uygulama aşamaları
 • HACCP planı nasıl oluşturulur?
 • HACCP gıda güvenliği ekibi nasıl oluşturulur, kimlerden oluşmalıdır?
 • Ön gereklilik programları (OGP)
 • Ürün tanımları
 • Ürünün tasarlanan kullanımının belirlenmesi
 • Ürün akış diyagramlarının oluşturulması
 • Ürün akış diyagramlarının yerinde doğrulanması
 • Tehlike türleri ve tehlike analizinin yapılması
 • Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, tehlike analizi metodolojisi, karar ağacı kullanımı,
 • Operasyonel ön gereksinim programları (OÖGP) ve kritik kontrol noktası ile farkı
 • KKN’ler için kritik limitlerin belirlenmesi
 • KKN ‘ler için izleme sistemlerinin oluşturulması
 • Düzletici faaliyet planlarının oluşturulması
 • Doğrulama prosedürlerinin oluşturulması
 • Dokümantasyon ve kayıt oluşturma
 • HACCP planının gözden geçirilmesi
 • Temel gıda mevzuatlarının ele alınması ve takip yöntemleri
 • Örnek çalışmalar
  1. Ürünlerin tanımlanması
  2. Akış şeması oluşturulması
  3. Tehlikelerin belirlenmesi
  4. Risk analizi
  5. HACCP planı oluşturma
  6. Sistemin geçerli kılınması ve doğrulaması
  7. Sistemin geliştirilmesi

HACCP Hakkında

Bilindiği üzere HACCP uygulması ilk olarak 1980’li yıllarda Amerika tarafından uygulamaya konulmuş. 1993 yılında ise Avrupa Birliği tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde ise 1998 yılında ‘’Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik’’ içeriğinde adı net şekilde konulmamış olmakla birlikte uygulama gerekliliği belirtilmişti ancak 15.11.2002 tarihi itibariyle gıda işletmelerinde HACCP sistemi uygulamaları ülkemizde de artık zorunlu hale getirildi. HACCP, gıda güvenliğinin temelini oluşturmakta olup GFSI onaylı uluslararası gıda güvenliği standartları olan BRC, IFS ve FSSC 22000 gibi standartlar da HACCP temeli üzerine inşa edilmiştir. Bu sebeple; bu eğitim GFSI onaylı standartların sağlam bir HACCP temeli üzerine kurulması konusunda yol gösterici olacaktır. Özetle; gıda, gıdaya temas eden madde ve malzeme üreten/paketleyen/ambalajlayan, lojistik ve depolama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde gıda güvenlği yönetimi alanında görev yapan kişilerin HACCP konusunda yetkinliğini artırmayı ve etkin bir HACCP iç denetim yetisi kazandırmayı hedefleyen kişiler HACCP eğitimi ile yetkinlik kazanabilir.