IFS Food Uluslararası Gıda Standardı Eğitimleri

IFS Food Bilgilendirme EğitimiIFS Food Uluslararası Gıda Standardı

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu ihtiyaçları takiben, HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan IFS Food-Uluslararası Gıda Standardını geliştirdiler. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için bu standardın kullanılabilmesi mevcuttur.

IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile IFS Food Standardının ne demek olduğu, hangi kuruluşların IFS Food Standardı alabileceği, standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır

Eğitim sırasında üzerinde durulacak konular aşağıdaki başlıklarla listelenmiştir.

 • IFS- International Featured Standards ve Perakendeciler Birliklerinin Tanıtımı
 • IFS Food- Gıda Ürünlerinin Kalite ve Gıda Güvenliğini Denetleme Standardı Tarihçesi ve Revizyon Geçmişi
 • IFS Food Sertifikasyonunun Faydaları
 • IFS Food Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
 • Gıda Güvenliği Standartlarının Karşılaştırılması
 • IFS Food Standardına Göre Sertifikasyon İçin Ürün ve Teknoloji Kapsamları
 • IFS Food Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
 • Standartta yer alan KO (Knock Out) Maddelerin Tanımı
 • IFS Food Standardına Göre Sapmaların ve Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
 • IFS Food Standardına Göre Sertifikasyon Skorunun Hesaplanması
 • IFS Food Standart Maddeleri

– Üst Yönetimin Sorumluluğu

– Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi- HACCP

– Kaynak Yönetimi

– Planlama ve Üretim Süreci

– Ölçümler, Analizler, İyileşmeler

– Gıda Savunması ve Harici İncelemeler

 • IFS Food Standardı Tetkik Protokolü, Tetkik Türleri

IFS Food Sisteminin kurulması aşamasında risk analizi ekibinde yer alacak, sistemin uygulanması ve yönetilmesinden sorumlu olacak kişiler IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı Bilgilendirme Eğitimine katılabilirler.

Eğitmenlerimiz konularında uzman ve tecrübeli kişilerdir. Eğitim boyunca tüm konularda eğitmenler tecrübelerini katılımcılara aktarırken bir yandan da yapılan vaka çalışmaları ve workshoplarla eğitimin etkinliğini arttırırlar.

IFS Food İç Denetçi EğitimiIFS Food Uluslararası Gıda Standardı

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu ihtiyaçları takiben, HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan IFS Food-Uluslararası Gıda Standardını geliştirdiler.

IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimi ile temel amaç; iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. IFS Food standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimi, sırasında üzerinde durulacak konular aşağıdaki başlıklarla listelenmiştir.

 • IFS Food Standardına Genel Bakış
 • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
 • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
 • Tetkikçi Özellikleri

IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı İç Denetçi Eğitimine katılacak kişiler, IFS Food standart gerekliliklerini yerine getirerek, sistemin uygulanabilmesi ve iyileşmesini sağlamaktan sorumlu ekipte yer alan veya kuruluş içi tetkik takımlarında yer alacak kişilerdir. Katılımcıların IFS Food standardı ile ilgili temel bilgilere sahip olması önerilmektedir.

Eğitmenlerimiz konularında uzman ve tecrübeli kişilerdir. Eğitim boyunca tüm konularda eğitmenler tecrübelerini katılımcılara aktarırken bir yandan da yapılan vaka çalışmaları ve workshoplarla eğitimin etkinliğini arttırırlar.

IFS Tağşiş Kılavuzu EğitimiIFS Food Uluslararası Gıda Standardı

IFS Tağşiş Kılavuzu Eğitimi içerisinde yer alacak başlıklar aşağıdaki gibidir:

 • Gıda tağşiş ve sahtecilik ifadelerinin tanımı
 • IFS/BRC standartlarının tağşiş ve sahtecilikle ilgili gereklilikleri
 • Güncel bilgilere ulaşılabilecek kaynaklar
 • Tağşiş zafiyet risk değerlendirilmesi metotları
 • Risk faktörleri ve kaynakları
 • Risk azaltma ve yönetme planlarının geliştirilmesi
 • Kontrol önlemleri
 • Planların ve kontrol önlemlerinin gözden geçirilmesi,

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.