IFS Food Uluslararası Gıda Standardı Eğitimleri

IFS Food Bilgilendirme EğitimiIFS Food Uluslararası Gıda Standardı

Gıda perakendecileri, sahip oldukları markalara ait ürünleri satış noktalarında tüketiciye sunmalarıyla birlikte, bu ürünler üzerinde büyük bir sorumluluk sahibi olmaya başladılar. İşte bu noktada, kendi marka adını ve kuruluş itibarını korumak için, üreticilerin ürün güvenliği, kalitesi ve yasallığı konusunda kanıt sunmalarını talep etmeleri önem kazandı. IFS Food-Uluslararası Gıda Standardı, tüketicilerin gittikçe artan taleplerini karşılayabilmek ve özel markaların istenilen hususlarda üretilmesi ve tüketicilere sunulması için, tek tip kalite ve gıda güvenliği standardının geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu ihtiyaçları takiben, HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan IFS Food-Uluslararası Gıda Standardını geliştirdiler. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için bu standardın kullanılabilmesi mevcuttur.

IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı Bilgilendirme Eğitimi ile IFS Food Standardının ne demek olduğu, hangi kuruluşların IFS Food Standardı alabileceği, standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır

Eğitim sırasında üzerinde durulacak konular aşağıdaki başlıklarla listelenmiştir.

 • IFS- International Featured Standards ve Perakendeciler Birliklerinin Tanıtımı
 • IFS Food- Gıda Ürünlerinin Kalite ve Gıda Güvenliğini Denetleme Standardı Tarihçesi ve Revizyon Geçmişi
 • IFS Food Sertifikasyonunun Faydaları
 • IFS Food Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
 • Gıda Güvenliği Standartlarının Karşılaştırılması
 • IFS Food Standardına Göre Sertifikasyon İçin Ürün ve Teknoloji Kapsamları
 • IFS Food Standardına Uygun Kapsam Belirlenmesi
 • Standartta yer alan KO (Knock Out) Maddelerin Tanımı
 • IFS Food Standardına Göre Sapmaların ve Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
 • IFS Food Standardına Göre Sertifikasyon Skorunun Hesaplanması
 • IFS Food Standart Maddeleri

– Üst Yönetimin Sorumluluğu

– Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi- HACCP

– Kaynak Yönetimi

– Planlama ve Üretim Süreci

– Ölçümler, Analizler, İyileşmeler

– Gıda Savunması ve Harici İncelemeler

 • IFS Food Standardı Tetkik Protokolü, Tetkik Türleri

IFS Food Sisteminin kurulması aşamasında risk analizi ekibinde yer alacak, sistemin uygulanması ve yönetilmesinden sorumlu olacak kişiler IFS Food –Uluslararası Gıda Standardı Bilgilendirme Eğitimine katılabilirler.

Eğitmenlerimiz konularında uzman ve tecrübeli kişilerdir. Eğitim boyunca tüm konularda eğitmenler tecrübelerini katılımcılara aktarırken bir yandan da yapılan vaka çalışmaları ve workshoplarla eğitimin etkinliğini arttırırlar.