IFS Household and Personal Care Eğitimleri

IFS HPC Bilgilendirme EğitimiIFS Household and Personal Care

IFS HPC Bilgilendirme Eğitimi Amacı

IFS HPC Eğitimi; IFS HPC Standardının ne demek olduğu, hangi kuruluşların IFS HPC Standardı alabileceği, standart gerekliliklerine uygun olarak sistem kurma çalışmalarına başlanılması için temel bilgilerin paylaşılması hedeflenmektedir. Eğitimde standardın konularının, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

 

IFS HPC Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • IFS Küresel Standardının Geçmişi
 • IFS Küresel Standartları
 • Tüketici Ürünleri ile İlgili Diğer Standartlar
 • Tüketici Ürünleri Standartlarının Karşılaştırılması
 • IFS HPC-Tüketici Ürünleri Standardı Kapsamına Giren Ürün Grupları
 • IFS HPC Standardının Global Faydaları
 • IFS HPC Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • IFS HPC Standardı Temel Kavramlar
 • İzlenebilirlik
 • Geri Çekme
 • Geri Çağırma
 • Düzeltme ve Düzeltici Faaliyet
 • Doğrulama ve Geçerli Kılma
 • IFS HPC Standardı Gözüyle HACCP Tabanlı Risk Analizi Yaklaşımı
 • Standart Gereklilikleri

IFS HPC İç Denetçi EğitimiIFS Household and Personal Care

IFS HPC (Household and Personal Care) Eğitimi Amacı

IFS HPC İç Tetkikçi Eğitimi amacı; iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır. IFS HPC standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır. Eğitimde standardın konuları, değerlendirme mantığı anlatılacaktır.

 

IFS HPC (Household and Personal Care) Eğitimi İçeriği

 • IFS HPC Standardına Genel Bakış
 • Tetkik Nedir; Tetkikin Amacı
 • Tetkik Türleri, Tetkik Aşamaları
 • Tetkiki Planı Hazırlama
 • Soru Listeleri Oluşturma Metotları
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Tetkik Kanıtı Elde Etme Yolları
 • Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Uygunsuzluk İfadesinin Yazımı
 • Tetkik Raporu Hazırlama Ve Yazılan Uygunsuzlukların Takibi
 • Tetkikçi Özellikleri