IRIS Uluslararası Demiryolları Standardı Eğitimleri

IRIS Bilgilendirme EğitimiIRIS Uluslararası Demiryolları Standardı

 • IRIS Endüstri Standardının Gereklilikleri
 • IRIS ve ISO 9001/ISO/TS 16949 İlişkileri ve Sektörel Bakış
 • IRIS Belgelendirme Adımları: UNIFE Web Sayfası
 • IRIS Standard Maddeleri ve Yorumları,
 • IRIS Standardı Yapısı, Sektörel Gereklilikler, Yeni Gereklilikler
 • Olmazsa Olmaz Gereklilikler
 • IRIS Sektörel Standardı süreç yapısı ve temel performans göstergeleri
 • Proje Yönetimi, Güvenirlik Yönetimi, Maliyet Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi
 • Tasarım, Kaynak Gereklilikleri
 • IRIS İç Denetimler
 • IRIS Yönetim Gözden Geçirmesi
 • Sürekli iyileştirme
 • Düzeltici/Önleyici faaliyetler
 • Belgelendirme Sürecine hazırlık; temel adımlar ve yönetimi
 • Soru ve Yanıtlar

IRIS İç Denetçi EğitimiIRIS Uluslararası Demiryolları Standardı

 • IRIS Uluslararası Demiryolları/Raylı Taşımacılık Endüstri Standardı ve kapsamındaki Yönetim Sistemi Standardının ve Endüstri/Sektörel gerekliliklerin anlaşılması
 • IRIS YS Belgelendirme Adımları ve Aşamalarının anlaşılması: IRIS/UNIFE web sayfası, DUNS Numarası Alınması, Kayıt işlemi, Etkileşim vb.
 • IRIS Denetim altyapısı- İlgili Denetim Araçları,
 • IRIS iç denetçi özellikleri, yetkinlikler, temel bilgiler, IRIS denetim araçlarına hakimiyet
 • IRIS denetimine hazırlıklar- denetim için gerekli hazırlık çalışmaları
 • Denetim Prensiplerinin anlaşılması
 • Denetim Programının yönetilmesi
 • Denetim Programının hazırlanması
 • Denetim aktiviteleri,
 • Denetimin yapılması,
 • Denetimin bitirilmesi,
 • Denetimin raporlanması ve etkinlik takibi.