IRIS Uluslararası Demiryolları Standardı Eğitimleri

IRIS Bilgilendirme EğitimiIRIS Uluslararası Demiryolları Standardı

Bu eğitim IRIS Uluslararası Demiryolları/Raylı Taşımacılık Endüstri Standardı ve kapsamındaki Yönetim Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Bu eğitimde IRIS Standardının Gereklilikleri, ilgili Paydaşlar ve Beklentileri, ile Ana Maddelerinin sistem kurma ve uygulamaya yönelik aşamaları ele alınmaktadır.

 

IRIS Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • IRIS Endüstri Standardının Gereklilikleri
 • IRIS ve ISO 9001/ISO/TS 16949 İlişkileri ve Sektörel Bakış
 • IRIS Belgelendirme Adımları: UNIFE Web Sayfası
 • IRIS Standard Maddeleri ve Yorumları,
 • IRIS Standardı Yapısı, Sektörel Gereklilikler, Yeni Gereklilikler
 • Olmazsa Olmaz Gereklilikler
 • IRIS Sektörel Standardı süreç yapısı ve temel performans göstergeleri
 • Proje Yönetimi, Güvenirlik Yönetimi, Maliyet Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi
 • Tasarım, Kaynak Gereklilikleri
 • IRIS İç Denetimler
 • IRIS Yönetim Gözden Geçirmesi
 • Sürekli iyileştirme
 • Düzeltici/Önleyici faaliyetler
 • Belgelendirme Sürecine hazırlık; temel adımlar ve yönetimi
 • Soru ve Yanıtlar

 

IRIS Bilgilendirme Eğitimi Amacı

 • IRIS Demiryolları/Raylı Taşımacılık Endüstri Standardı Yönetim Sisteminin (IRIS YS) Kurulması, Geliştirilmesi ve Firma çalışmalarına uyarlanması için gerekli temel bilgiye sahip olunması,
 • IRIS Sektörel Standardı kapsamındaki terimlerin anlaşılması- Hareketli Stok ve Malzemeler, Parça Üreticileri, Sistem Sağlayıcılar ve Demiryolları Operatörleri; Sinyalizasyon, Güvenlik Sistemleri, vb. kavramların öğrenilmesi,
 • IRIS YS Kurulumu için gerekli aşamaların ve kaynakların belirlenebilmesi,
 • IRIS YS’ni kuracak, uygulayacak ve Belgelendirmeye hazır duruma getirecek tüm kilit personelin, bu Sektörel Standart ve gereklilikleri hakkında temel bilgilere sahip olması ve uygulamaya başlama yeterliliğinin oluşturulması