ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 10002:2018 Bilgilendirme EğitimiISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

ISO 10002 standartları, bir kuruluşun müşteri memnuniyet yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi eğitimi bu standardın temel kavramlarını vermek ve firmada sistemin kurulması ve uygulama çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

 

ISO 10002:2018 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

  • Müşteri memnuniyeti ile ilgili temel prensipler,
  • Müşteri mennuniyeti yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları,
  • Müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin organizasyon yapısı
  • ISO 10002 standart maddeleriYorumlanmakta ve örnek çalışmalar yapılmaktadır.

ISO 10002:2018 İç Denetçi EğitimiISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002:2018 İç Denetçi Eğitimi Amacı

İç denetçi eğitimleri firmada kuruluş içi kalite denetimleri yapacak kişilerin eğitilmesi amacıyla verilmektedir. Bu denetimler, ISO 10002 müşteri memnuniyeti yönetim sisteminin standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Müşteri memnuniyeti Yönetim Sistemi dokümanlarının ISO 10002 şartlarına uygunluğunun kontrolünün yapıldığı denetimlerdir.

 

ISO 10002:2018 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

  • ISO 10002 standardının denetçi tarafından yorumlanması,
  • Denetimin tanımı ve çeşitleri,
  • İç denetim yapmanın yararları,
  • İç denetim planlaması,
  • İç denetim raporunun yazılması,
  • İç denetçi sorumlulukları ve varsa denetim esnasında tespit edilen uygunsuzlukların tanımlanması bulunmaktadır.

Eğitimlerimiz örnek çalışmalar ile yapılmaktadır.