ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 14001:2015 Revizyon EğitimiISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Revizyon Eğitimi Amacı

ISO 14001 standardının tüm değişikliklerinin firmanızda nasıl bir etki yaratacağının anlatıldığı uygulamalı eğitimler düzenlemektedir.

Tüm geçiş eğitimlerini tamamlamış ve diğer ülkelerdeki uzman eğitmenlerle birlikte kalibre edilmiş geniş uzman kadromuzla istediğiniz her yerde ve zamanda eğitimler düzenleyebiliriz.

Bu eğitimde katılımcılara; ISO 14001:2004 ile ISO 14001:2015 arasındaki farklılıkları ve yeni ISO yüksek seviye yapısını aktarmaktır.

 

ISO 14001:2015 Revizyon Eğitimi İçeriği

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin geçmişi
 • Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri
 • 14001:2004 ile ISO 14001:2015 arasındaki farklılıklar
 • Workshop 1

– Kuruluşun İçeriği ve Bağlamı
– İlgili Partiler
– Beklentiler
– Uygun Süreçler

 • Workshop 2

– Risk Bazlı Düşünerek Hareket Etmek

 • Workshop 3

– Paydaşları Tespit Etmek ve Ana Yönlerini Belirlemek
– Topluma ve Çevreye Sorunların Etkileri

ISO 14001 Bilgilendirme EğitimiISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

ISO 14001 standartları, bir kuruluşun çevre yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi eğitimi bu standardın temel kavramlarını vermek ve firmada sistemin kurulması ve uygulama çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

 

ISO 14001 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • Çevre ile ilgili temel prensipler,
 • Çevre yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları,
 • Çevre yönetim sisteminin organizasyon yapısı
 • ISO 14001 standart maddeleri yorumlanmakta ve örnek çalışmalar yapılmaktadır.

ISO 14001 İç Denetçi EğitimiISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi Amacı

İç denetçi eğitimleri firmada kuruluş içi kalite denetimleri yapacak kişilerin eğitilmesi amacıyla verilmektedir. Bu denetimler, ISO 14001 çevre yönetim sisteminin standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarının ISO 14001 şartlarına uygunluğunun kontrolünün yapıldığı denetimlerdir.

 

ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

 • ISO 14001 standardının denetçi tarafından yorumlanması,
 • Denetimin tanımı ve çeşitleri,
 • İç denetim yapmanın yararları,
 • İç denetim planlaması,
 • İç denetim raporunun yazılması,
 • İç denetçi sorumlulukları ve varsa denetim esnasında tespit edilen uygunsuzlukların tanımlanması bulunmaktadır.

Eğitimlerimiz örnek çalışmalar ile yapılmaktadır.