ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 14001 Bilgilendirme EğitimiISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

ISO 14001 standartları, bir kuruluşun çevre yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 14001 çevre yönetim sistemi eğitimi bu standardın temel kavramlarını vermek ve firmada sistemin kurulması ve uygulama çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

 

ISO 14001 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

  • Çevre ile ilgili temel prensipler,
  • Çevre yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları,
  • Çevre yönetim sisteminin organizasyon yapısı
  • ISO 14001 standart maddeleri yorumlanmakta ve örnek çalışmalar yapılmaktadır.

 

ISO 14001 Bilgilendirme Eğitimi Katılımcı Profili

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulmasında yer alacak adaylar.