ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 14001 İç Denetçi EğitimiISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi Amacı

İç denetçi eğitimleri firmada kuruluş içi kalite denetimleri yapacak kişilerin eğitilmesi amacıyla verilmektedir. Bu denetimler, ISO 14001 çevre yönetim sisteminin standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Çevre Yönetim Sistemi dokümanlarının ISO 14001 şartlarına uygunluğunun kontrolünün yapıldığı denetimlerdir.

 

ISO 14001 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

  • ISO 14001 standardının denetçi tarafından yorumlanması,
  • Denetimin tanımı ve çeşitleri,
  • İç denetim yapmanın yararları,
  • İç denetim planlaması,
  • İç denetim raporunun yazılması,
  • İç denetçi sorumlulukları ve varsa denetim esnasında tespit edilen uygunsuzlukların tanımlanması bulunmaktadır.

Eğitimlerimiz örnek çalışmalar ile yapılmaktadır.