ISO 19600 Eğitimleri | Uyumluluk Yönetim Sistemi

ISO 19600:2014 Bilgilendirme EğitimiISO 19600:2014 Uyumluluk Yönetim Sistemi

ISO 19600:2014 Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

ISO 19600 eğitimi, katılımcıların standardın gerekliliklerine uygun olarak uyumun nasıl tasarlanacağını, uygulanacağını ve yönetileceğini tartışarak ve pratik örneklerle öğreneceklerdir.

ISO 19600 eğitimi tamamlanmasının ardından katılımcılar:

 • Uyum yönetim sistemleri için ISO 19600 şartları bilgisine sahip olacaklar
 • ISO 19600 şartlarını ilgili taraflar ile paylaşabilip, aktarabilecekler
 • ISO 19600 uygulaması için planlama yapabilecekler
 • Organizasyonları içinde ISO 19600 kurulumu ve geliştirmesi yapabilecekler ve destek olabilecekler

ISO 19600:2014 Bilgilendirme Eğitiminin İçeriği

 • ISO / IEC 19600 standardına genel bakış
 • Uyum yönetim sistemlerinin kapsamı ve amacı
 • Hedeflerin belirlenmesi, uyumluluk yükümlülüklerinin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi için politika ve çerçeve tanımlanması
 • Bir kuruluşun uyumluluk yönetimi gereksinimlerini anlama
 • Tüm ISO 19600 faaliyetlerini yapılandırmak için “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al” (PÜKO) modelini kullanma
 • ISO 19600 şartlarının geliştirilmesi ve uygulanması
 • Uyumluluk yönetiminde mevcut kapasiteyi belirleme
 • Bir kuruluşun uyum yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, desteklemek, işletmek, izlemek, sürdürmek ve geliştirmek için bir süreç yaklaşımı benimsemek.
 • Liderlik, planlama ve destek
 • Operasyon Planlama ve Kontrol: Kuruluşun genel iş riskleri bağlamında bir kuruluşun uyum risklerini yönetmek için kontroller uygulanması
 • Performans Değerlendirmesi: Uyum yönetim sisteminin performansının ve etkinliğinin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve değerlendirilmesi
 • Sürekli iyileştirme

ISO 19600:2014 İç Denetçi EğitimiISO 19600:2014 Uyumluluk Yönetim Sistemi

ISO 19600:2014 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

ISO 19600 eğitimi, iç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır.

ISO 19600:2014 standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

ISO 19600:2014 İç Denetçi Eğitiminin İçeriği

 • Standard temel terim ve kavramların açıklanması
 • Standard prensiplerinin açıklanması
 • Standard tüm maddelerinin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (soru listesi, denetim planı vb. oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı