ISO 19600: 2014 Uyumluluk Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 19600 Bilgilendirme EğitimiISO 19600: 2014 Uyumluluk Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 19600: 2014 Eğitiminin Amacı:

Katılımcılar, ISO 19600 gerekliliklerine uygun olarak uyumun nasıl tasarlanacağını, uygulanacağını ve yönetileceğini tartışarak ve pratik örneklerle öğreneceklerdir.

Bu eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar:

 • Uyum yönetim sistemleri için ISO 19600 şartları bilgisine sahip olacaklar
 • ISO 19600 şartlarını ilgili taraflar ile paylaşabilip, aktarabilecekler
 • ISO 19600 uygulaması için planlama yapabilecekler
 • Organizasyonları içinde ISO 19600 kurulumu ve geliştirmesi yapabilecekler ve destek olabilecekler

 

ISO 19600: 2014 Eğitiminin İçeriği:

 • ISO / IEC 19600 standardına genel bakış
 • Uyum yönetim sistemlerinin kapsamı ve amacı
 • Hedeflerin belirlenmesi, uyumluluk yükümlülüklerinin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi için politika ve çerçeve tanımlanması
 • Bir kuruluşun uyumluluk yönetimi gereksinimlerini anlama
 • Tüm ISO 19600 faaliyetlerini yapılandırmak için “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al” (PÜKO) modelini kullanma
 • ISO 19600 şartlarının geliştirilmesi ve uygulanması
 • Uyumluluk yönetiminde mevcut kapasiteyi belirleme
 • Bir kuruluşun uyum yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, desteklemek, işletmek, izlemek, sürdürmek ve geliştirmek için bir süreç yaklaşımı benimsemek.
 • Liderlik, planlama ve destek
 • Operasyon Planlama ve Kontrol: Kuruluşun genel iş riskleri bağlamında bir kuruluşun uyum risklerini yönetmek için kontroller uygulanması
 • Performans Değerlendirmesi: Uyum yönetim sisteminin performansının ve etkinliğinin izlenmesi, ölçülmesi, analizi ve değerlendirilmesi
 • Sürekli iyileştirme