ISO 19600: 2014 Uyumluluk Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 19600 İç Denetçi EğitimiISO 19600: 2014 Uyumluluk Yönetim Sistemi

ISO 19600: 2014 Eğitiminin Amacı:

İç tetkikçilerin sorumluluklarının tanımlanarak, yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesinde nasıl rol alacaklarının katılımcılara aktarılmasıdır.

ISO 19600:2014 standart maddelerinin doğru yorumlanarak nasıl tetkik edilebileceğinin anlaşılmasını, tetkik sırasında ilgili dokümanların incelenerek ve kişilerle yapılan görüşmelerle doğru objektif kanıtların elde edilebilmesinin ve bulguların doğru sınıflandırılmasının öğrenilmesini sağlamaktır.

 

ISO 19600: 2014 Eğitiminin Amacı:

 • Standard temel terim ve kavramların açıklanması
 • Standard prensiplerinin açıklanması
 • Standard tüm maddelerinin objektif delillerle açıklanması
 • Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları
 • Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri
 • Denetim planlama (soru listesi, denetim planı vb. oluşturma)
 • Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması
 • Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi
 • Pratik çalışmalar
 • Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme
 • Değerlendirme sınavı