ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 22000 Bilgilendirme EğitimiISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardı nedir
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardının Hedefleri
 • ISO 22000 Standardına Uygun Sistem Kurmak İçin Temel Araçlar
 • ISO 22000 Sisteminin Kuruluşa Faydaları
 • ISO 22000 Standardını İşletmeler Neden Kurmalı ve Belgelendirmeli
 • Gıda Güvenliği ile İlgili Diğer Standartlar
 • Gıda Güvenliği Standartlarının Karşılaştırılması
 • ISO 22000 Standardına Göre Ürün Kapsamları
 • ISO 22000 Sertifikasyonuna Tabi Sektörler
 • ISO 22000 Standardına Göre Uygunsuzlukların Sınıflandırılması ve Tanımları
 • HACCP Prensipleri; Etkin ve Doğru bir HACCP Sistemi Kurmak İçin Gerekli Şartlar
 • HACCP gereklilikleri
 • ISO 22000 Standart Maddeleri
 • ISO 22000 Standardı Tetkik Kuralları

ISO 22000 İç Denetçi EğitimiISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 standardının gereklilikleri üzerinde durularak hatırlatılması sağlanır. Eğitimde tetkik tanımı, tetkikin amacı, tetkik türleri, tetkik aşamaları anlatılır. Katılımcılara tetkik planı ve programının nasıl yapılacağı çalışmalarla anlatılır. Standart gereklilikleri göz önünde bulundurularak soru listesi oluşturma metotları ve soru sorma teknikleri üzerinde durulur. Bu konular yapılacak vaka çalışmaları ile desteklenir. Tetkik esnasında tetkik kanıtının elde edilme yolları, bu kanıtlarla standart gerekliliklerine uygunluğun ve uygunsuzluğun tanımlaması tartışılır. Uygunsuzlukların sınıflandırılması ve uygunsuzluk ifadelerinin nasıl olması gerektiği öğretilir. Tetkikin son basamağı olan raporlama ve tetkikte tespit edilen uygunsuzlukların takibi konuları örneklerle pekiştirilir. Ayrıca tetkikçilerin taşıması gerektiği özellikler ve tetkik edilenle iletişim yolları bu eğitimin kapsamında yer alır.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.