ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 22301 Bilgilendirme EğitimiISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 standardında “Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak, kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim süreci” şeklinde açıklanmaktadır.

Bu sistemin temel amacı işletmenin olağan dışı bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İSYS Standardı, kuruluşunuza potansiyel tehditleri tanımlayabilecek, etkilerini değerlendirebilecek ve kesintileri asgari seviyeye indirecek bir uluslararası anlayış sunar. Etkili bir İSYS uygulayan bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipler karşısında avantaj sağlayabilir.

 

ISO 22301 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • İş Sürekliliği tanımları ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Terimleri
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı
 • İşletimsel Planlama Ve Kontrol
 • İş Etki Analizi Ve Risk Belirlemesi
 • İş Sürekliliği Stratejisi

 

ISO 22301 Bilgilendirme Eğitimi Katılımcı Profili

 • İş Sürekliliği Yöneticileri, risk yöneticileri, bilişim teknolojisi çalışanları veya danışmanlar
 • İş Sürekliliği Yönetimi ve İSYS uygulamasına sahip sistem yöneticileri
 • İş Sürekliliği Yönetimi ve İSYS iç denetimi ekiplerinde yer alacak kuruluş çalışanları
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi konusunda ilgili diğer taraflar

ISO 22301 İç Denetçi EğitimiISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İç Denetçi Eğitimi Amacı

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi, ISO 22301 standardında “Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak, kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim süreci” şeklinde açıklanmaktadır.

Bu sistemin temel amacı işletmenin olağan dışı bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İSYS Standardı, kuruluşunuza potansiyel tehditleri tanımlayabilecek, etkilerini değerlendirebilecek ve kesintileri asgari seviyeye indirecek bir uluslararası anlayış sunar. Etkili bir İSYS uygulayan bir kuruluş, beklenmeyen kesintilerle karşılaştığında, sadece müşterilerini ve itibarını koruma konusunda yarar sağlamaz, ayrıca benzer zorluklara karşı rakipler karşısında avantaj sağlayabilir.

 

ISO 22301 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

 • İş Sürekliliği tanımları ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Terimleri
 • ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı
 • İşletimsel Planlama Ve Kontrol
 • İş Etki Analizi Ve Risk Belirlemesi
 • İş Sürekliliği Stratejisi
 • İş Sürekliliği Prosedürlerinin Oluşturulması Ve Gerçekleştirilmesi
 • Tatbik Etme Ve Test İşlemi
 • İzleme, Ölçme, Analiz Ve Değerlendirme
 • İç Denetim Ve Düzeltici Faaliyetler
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • ISO 19011 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu Esaslarına Göre Denetim Mekanizması
 • Denetçi Yetkinliği ve Sorumlulukları
 • Denetim Yöntemleri
 • Denetim Planlaması
 • Kontrol Listeleri ve Raporlama
 • Denetim Sonrası Takip Faaliyetleri
 • ISO 22301 için Denetim Uygulamaları
 • Belgelendirme Süreci
 • Sertifikasyon Sınavı

 

ISO 22301 İç Denetçi Eğitimi Katılımcı Profili

 • İş Sürekliliği Yöneticileri, risk yöneticileri, bilişim teknolojisi çalışanları veya danışmanlar
 • Bir kuruluşta ISO 22301 İSYS Standardını kurulumu gerçekleştirecek kuruluş çalışanları
 • İş Sürekliliği Yönetimi ve İSYS uygulamasına sahip sistem yöneticileri
 • İş Sürekliliği Yönetimi ve İSYS iç denetimi ekiplerinde yer alacak kuruluş çalışanları
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi konusunda ilgili diğer taraflar