ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu Bilgilendirme Eğitimi AmacıISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Günümüzde ürün güvenliği uygulamalarının yanı sıra firmaların insan hakları, çalışma koşulları, çevre ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum, iş güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum, kadın çalışanların iş hayatındaki yeri, çocuk ve genç işçiliği, müşterilere karşı sorumlulukların yanı sıra tedarikçilerin de uygulamalarının sosyal sorumluluk kapsamında kontrol edilmesi gibi kavramlar önem kazanmıştır. Özellikle ihracat yapılan ülkelerdeki müşteriler bu kapsamda firmaların faaliyetleri takip etmektedirler.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu bilgilendirme eğitiminde Sosyal Sorumluluk Kavramlarına örneklerle genel bir bakış ile daha anlaşılır bir yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak, bir firmaya katacağı avantajların aktarılması amaçlanmaktadır.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu Bilgilendirme Eğitimi İçeriğiISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

 • Sosyal / Etik Kod Nedir?
 • Sosyal Sorumluluk Kavramının Anlaşılması ve Tarihçesi
 • Sosyal Sorumluluk Prensipleri
 • Sosyal Sorumluluğun Benimsenmesi ve Paydaşların Dahil Edilmesi
 • Sosyal Sorumluluk Temel Konuları (Organizasyonel Yapı)
 • İnsan Hakları ve ETI Code, Lokal Yasal Gereklilikler
 • Ayrımcılık, Sivil ve Politik Haklar, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
 • Çalışma Standartları (Zorla Çalıştırma, Çocuk İşçi vb.)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Saha Standartları, Personel, Altyapısal Koşullar, Ekipman-Makine vb Gereklilikler
 • Çevre Yönetimi ve İş Etiği;
 • Yasal şartlar ile entegrasyonu
 • Sosyal Sorumluluk için İletişim
 • Vakalarla Örnek Çalışmaları