ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 27001 Bilgilendirme EğitimiISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • Bilgi Kavramı ve Bilgi Güvenliği ile ilişkisi
 • Bilgi güvenliği nedir?
 • Bilgi güvenliği temel bileşenleri
 • Bil güvenliği yönetim sistemine giriş
 • Yönetim Sistemi Döngüsü PUKÖ
 • BGYS’nin kurulması (Planla)
 • BGYS’nin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi (Uygula)
 • BGYS’nin izlenmesi ve gözden geçirilmesi (Kontrol et)
 • BGYS’nin sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi (Önlem al)
 • Yönetimin sorumlulukları
 • BGYS İç Denetimler
 • BGYS yönetimin gözden geçirmesi
 • Sürekli iyileştirme
 • Düzeltici faaliyetler
 • BGYS kritik başarı faktörleri
 • Güvenlik Politikası
 • Bilgi Güvenliği Organizasyonu
 • Varlık Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik
 • İletişim ve İşletim Güvenliği
 • Erişim Denetimi
 • Sistem Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • Uyumluluk
 • ISO/IEC 27001 belgelendirme denetimi ile ilgili bilgilendirme

ISO 27001 İç Denetçi EğitimiISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • BGYS prosedürleri
 • BGYS dokümantasyon yapısı
 • BGYS kontrolleri
 • Organizasyonel Güvenlik, Varlık Yönetimi , İnsan Kaynakları Güvenliği
 • Fiziksel ve Çevresel Güvenlik, Haberleşme, Ağ ve Sistem güvenliği
 • Erişim Güvenliği , Bilgi Sistemleri Satın alma, Geliştirme ve Bakımı
 • Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi
 • Tetkik eğitimi
 • Tetkik planlaması
 • Tetkik soru listesi hazırlama
 • Tetkik uygulama esasları
 • Tetkik raporlama ve takip
 • Tetkikçi sınavı ve değerlendirmesi

ISO 27001 İç Uygulama EğitimiISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO/IEC 27001 standardı
 • Kuruluş BGYS ekip ve kurulunun oluşturulması
 • Kuruluş BGYS rol ve sorumlulukların dağılımı
 • Kuruluş varlıklarının, süreçlerin keşfi
 • Kuruluş varlıklarının sınıflandırılması
 • Kuruluş varlıklarının etiketlenmesi
 • Kuruluş varlıklarına yönelik tehditlerin tespiti
 • Kuruluş bilgi varlıklarına yönelik tehditlerin kullanabileceği açıklıkların tespiti
 • Kuruluş Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 • Kuruluş Risk analizinin gerçekleştirilmesi
 • Kuruluş Risk değerlendirmenin gerçekleştirilmesi
 • Kuruluş Risk işlemenin gerçekleştirilmesi
 • Kuruluş ISO 27001:2013 standardından hareketle uygun kontrollerin seçilmesi
 • Kuruluş Kontrollerin etkinliğinin ölçülmesi için kriterlerin belirlenmesi
 • Kuruluş Kontrollerin uygulanması
 • Kuruluş Kontrollerin etkinliğinin takip edilmesi