ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitiminin Amacı

ISO 31000-2018 Risk Yönetimi Standardının şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Eğitiminin İçeriği

 • Risk yönetimine genel bakış
 1. Giriş ve kapsam
 2. Atıf yapılan standartlar
 • Terimler ve tarifler
 • Prensipler
 • Risk yönetiminin çerçevesi
 1. Liderdlik ve taahhüt
 2. Entegrasyon
 3. Tasarım
 4. Uygulama
 5. Değerlendirme
 6. İyileştirme
 • Risk yönetimi prosesi
 1. İletişim ve danışma
 2. Kapsam, bağlam ve kriterler
 3. Risk değerlendirme
 4. Risk iyileştirme
 5. İzleme ve gözden geçirme
 6. Kaydetme ve raporlama
 • Geliştirlmiş risk yönetiminin özellikleri

Katılımcı Profili

 • Risk yönetimini oluşturan ve geliştirenler
 • Risk yönetimi uygulamalarına katılanlar
 • Risk yönetimiyle ilgilenenler

Eğitim Teknikleri

 1. Anlatım
 2. Örnek olaylar
 3. Diyaloglar
 4. Takım sunumları