ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi, başarılı bir organizasyonun temel bileşenlerinden biridir. ISO 37001: 2016 yönetim sistemini uygulamak, bir kuruluşun rüşveti önlemek için makul ve orantılı önlemler aldığını gösterir.

Ayrıca, iyi yönetilen bir organizasyonda kurumsal yönetimin hayati bir parçası olan etik davranışa bağlılığını kanıtlar. Bu taahhüt bir kuruluşun kurumsal itibarını artırmasına ve potansiyel olarak yolsuzluk işlemlerinden kaçınmasına yardımcı olur.

Deneyimli bir DQS eğitmeni tarafından gerçekleştirilen bu eğitim, pratik alıştırmalar ve sınıf tartışmalarının bir kombinasyonunu kullanarak ISO 37001 uygulamasında size rehberlik edecektir. Ayrıca, eğitimler ile birlikte kuruluşunuzun uygulama sürecinde başvurabileceğiniz ve kullanabileceğiniz temel belgeleri ve bilgileri içeren bir başvuru referansı aracı da alacaksınız.

ISO 37001 Bilgilendirme EğitimiISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001 Bilgilendirme Eğitiminin AmacıISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001 standardı, bir organizasyonun proaktif bir yolsuzluk karşıtı sistemi uygulamasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. İngiliz Standardı 10500’ün yerini alan bu standart, yolsuzluk karşıtı olarak küresel çapta tanınmış iyi uygulamaları temsil eden bir takım şartları sağlıyor. Standart her türlü organizasyona uygulanabilir.

 • Standart, yolsuzluk karşıtı yönetim sisteminin uygulanması için asgari gereklilikleri barındırır ve destekleyici rehberlik sağlamaktadır.
 • ISO 37001 sertifikası, bir organizasyonun suiistimali önlemeye yönelik uygun tedbirleri aldığı yönünde yönetim, yatırımcılar, iş ortakları, personel ve diğer menfaat sahiplerine güvence sağlar.
 • Standart önlemlerin uygulanması, görevi kötüye kullanma riskini azaltır.
 • Uygulama ve sertifikasyon, uyuşmazlık halinde, mevcut durum analizlerine delil teşkil eder.
 • ISO 37001 standardı, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 ile aynı yapıdadır ve mevcut yönetim sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
 • Sertifikasyon denetimi sırasında denetçilerimiz, gelişme potansiyelinizi tespit ederek suiistimal önleme sisteminizin etkinliğini artırmak için önerilerde bulunur.

ISO 37001 Bilgilendirme Eğitiminin İçeriğiISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

 • Kuruluşunuz bağlamında rüşvet tehdidini belirleme.
 • ISO 37001 uygulanmasına ilişkin kilit yönetim sistemi kavramları.
 • Kuruluşunuzda bir ABMS uygulamanın faydaları.
 • PÜKO döngüsünün ardından ISO 37001’i uygulamak için tipik bir çerçeve tanımlama.
 • Kuruluşunuz bağlamında ISO 37001’in gerekliliklerini uygulama açısından yorumlama.

ISO 37001 Uygulama EğitimiISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

 • Kuruluşunuz bağlamında rüşvet tehdidini belirleme
 • ISO 37001 uygulanmasına ilişkin kilit yönetim sistemi kavramları
 • Kuruluşunuzda bir ABMS uygulamanın faydaları
 • PÜKO döngüsünün ardından ISO 37001’i uygulamak için tipik bir çerçeve tanımlama
 • Kuruluşunuz bağlamında ISO 37001’in gerekliliklerini uygulama açısından yorumlama

ISO 37001 İç Denetçi EğitimiISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

 • İç denetçi olmak için ihtiyacınız olan beceriyi geliştirme ve iç denetim sürecine katma değer kazandırma
 • İç tetkiklerin anlamı ve amacı
 • Tetkik planlanması (İçerik, Ana konular, Kontrol listeler, Muhatapların seçimi, Tetkikçilerde aranan özellikler)
 • İç tetkiklerin yürütülmesi
 • Kuruluşunuzun ISO 37001 uluslararası standardına uyumunu sağlama ve geliştirme
 • Kuruluşunuz için iç denetim sağlama becerilerini geliştirme ve rüşvet karşıtı yönetim sistemleri konusundaki bilginizi geliştirme
 • Metotlar: Kişisel çalışmalar, Grup Çalışması, Karşılıklı konuşma ve Davranış psikolojisi
 • Soru sorma ve konuşma teknikleri
 • Çatışma durumlarına hakim olma
 • Tespitlerde bulunma
 • İç tetkiklerin sonradan değerlendirilmesi
 • Sınav