ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 45001:2018 Revizyon EğitimiISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 Revizyon Eğitiminin Amacı

ISO 45001 standartları, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi standart şartlarındaki değişikliklerin ve yeni yapının öğrenilmesi amacı ile verilmektedir.

ISO 45001:2018 Revizyon Eğitiminin İçeriği

 • ISO 45001:2018 standardına giriş
 • İSG standartlarının kısa tarihçesi
 • Terimler ve tarifler
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 1. Kuruluşun bağlamı
 2. Liderlik
 3. Planlama
 4. Destek
 5. Uygulama
 6. Performans değerlendirme
 7. İyileştirme
 • İSG yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Katılımcı Profili

 • İSG yönetim sistemini oluşturan ve geliştirenler
 • İSG yönetim sistemi uygulamalarına katılanlar
 • İSG yönetim sistemiyle ilgilenenler

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar

ISO 45001:2018 Bilgilendirme EğitimiISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

ISO 45001 standartları, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi standart şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi amacı ile verilmektedir.

ISO 45001:2018 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • ISO 45001:2018 standardına giriş
 • İSG yönetimine genel bakış
 • Sağlık, güvenlik ve İSG standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 • Terimler ve tarifleri
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • İSG yönetim sistemi şartları
 1. Kuruluşun bağlamı
 2. Liderlik
 3. Planlama
 4. Destek
 5. Operasyon
 6. Performans değerlendirme
 7. İyileştirme
 • İSG yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

ISO 45001:2018 Bilgilendirme Eğitimi Faydaları

 • Performansın iyileştirilmesi
 • Kanun ve Yönetmeliklerine uyumun iyileştirilmesi
 • Mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması-
 • Denetleme yapan kurumlarda kuruluşun imajının artırılması, izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesi böylelikle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Yatırımcıların aradıkları kıstaslara uygunluk sağlanması ve sermaye temininin kolaylaştırılması
 • Makul bir maliyetle sigorta imkanının temini
 • Müşteriye, risk yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesi ve gösterilmesi, böylelikle müşteri güveninin artırılması-
 • Rekabette avantaj sağlaması, böylelikle firma itibar ve pazar payının artırılması
 • Çalışanların yeterliliklerinin ve memnuniyetlerinin artırılması
 • Halkın kuruluş hakkındaki imajının iyileştirilmesi ve iyi bir kamu / sosyal çevre ilişkisinin sürdürülmesi

ISO 45001:2018 İç Denetçi EğitimiISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi Amacı

İç denetçi eğitimi İSG denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip edilmesine ilişkin teknik ve uygulamalarının öğrenilmesi amacıyla verilmektedir.

Bu denetimler, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının ISO 45001 şartlarına uygunluğunun kontrolünün yapıldığı denetimlerdir.

 

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

 • İSG yönetim sistemi ve denetimi
 • Denetim hedefleri
 • Denetim çeşitleri
 • Standardın denetçi bakışıyla incelenmesi
 • Örnek standart maddeleri
 • Denetimler ve risklerinin yönetimi
 • Denetim aşamaları
 1. Hazırlık – Planlama
  – Denetim ekibi seçimi
  – Planlama
  – Kontrol Listeleri
 1. Denetim gerçekleştirme
  – Açılış toplantısı
  – Soru cevap ilişkisi
  – Doküman kayıt inceleme
  – Saha gözlemleri
  – Bulguların kaydı – uygunsuzluk yazımını içerir
  – Kapanış toplantısı
 1. Takip Denetimi
 1. Raporlama
 • Denetim ekibi görevleri
 • Denetim kuralları

Katılımcı Profili

 • ISO 45001 İç denetçi adayları

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.