ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 45001:2018 Revizyon EğitimiISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 Revizyon Eğitiminin Amacı

ISO 45001 standartları, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi standart şartlarındaki değişikliklerin ve yeni yapının öğrenilmesi amacı ile verilmektedir.

ISO 45001:2018 Revizyon Eğitiminin İçeriği

 • ISO 45001:2018 standardına giriş
 • İSG standartlarının kısa tarihçesi
 • Terimler ve tarifler
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 1. Kuruluşun bağlamı
 2. Liderlik
 3. Planlama
 4. Destek
 5. Uygulama
 6. Performans değerlendirme
 7. İyileştirme
 • İSG yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Katılımcı Profili

 • İSG yönetim sistemini oluşturan ve geliştirenler
 • İSG yönetim sistemi uygulamalarına katılanlar
 • İSG yönetim sistemiyle ilgilenenler

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar

ISO 45001:2018 Bilgilendirme EğitimiISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 Bilgilendirme Eğitimi Amacı

ISO 45001 standartları, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi standart şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi amacı ile verilmektedir.

ISO 45001:2018 Bilgilendirme Eğitimi İçeriği

 • ISO 45001:2018 standardına giriş
 • İSG yönetimine genel bakış
 • Sağlık, güvenlik ve İSG standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 • Terimler ve tarifleri
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • İSG yönetim sistemi şartları
 1. Kuruluşun bağlamı
 2. Liderlik
 3. Planlama
 4. Destek
 5. Operasyon
 6. Performans değerlendirme
 7. İyileştirme
 • İSG yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

ISO 45001:2018 Bilgilendirme Eğitimi Faydaları

 • Performansın iyileştirilmesi
 • Kanun ve Yönetmeliklerine uyumun iyileştirilmesi
 • Mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması-
 • Denetleme yapan kurumlarda kuruluşun imajının artırılması, izin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması
 • Maliyet kontrolünün geliştirilmesi böylelikle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılması
 • Yatırımcıların aradıkları kıstaslara uygunluk sağlanması ve sermaye temininin kolaylaştırılması
 • Makul bir maliyetle sigorta imkanının temini
 • Müşteriye, risk yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesi ve gösterilmesi, böylelikle müşteri güveninin artırılması-
 • Rekabette avantaj sağlaması, böylelikle firma itibar ve pazar payının artırılması
 • Çalışanların yeterliliklerinin ve memnuniyetlerinin artırılması
 • Halkın kuruluş hakkındaki imajının iyileştirilmesi ve iyi bir kamu / sosyal çevre ilişkisinin sürdürülmesi

ISO 45001:2018 İç Denetçi EğitimiISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi Amacı

İç denetçi eğitimi İSG denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip edilmesine ilişkin teknik ve uygulamalarının öğrenilmesi amacıyla verilmektedir.

Bu denetimler, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının ISO 45001 şartlarına uygunluğunun kontrolünün yapıldığı denetimlerdir.

 

ISO 45001:2018 İç Denetçi Eğitimi İçeriği

 • İSG yönetim sistemi ve denetimi
 • Denetim hedefleri
 • Denetim çeşitleri
 • Standardın denetçi bakışıyla incelenmesi
 • Örnek standart maddeleri
 • Denetimler ve risklerinin yönetimi
 • Denetim aşamaları
 1. Hazırlık – Planlama
  – Denetim ekibi seçimi
  – Planlama
  – Kontrol Listeleri
 1. Denetim gerçekleştirme
  – Açılış toplantısı
  – Soru cevap ilişkisi
  – Doküman kayıt inceleme
  – Saha gözlemleri
  – Bulguların kaydı – uygunsuzluk yazımını içerir
  – Kapanış toplantısı
 1. Takip Denetimi
 1. Raporlama
 • Denetim ekibi görevleri
 • Denetim kuralları

Katılımcı Profili

 • ISO 45001 İç denetçi adayları

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.

Eğitimlerimiz

Revizyon Eğitimleri

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

IATF 16949:2016

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

Otomotiv Eğitimleri

IATF 16949

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

VDA 6.3

Proses Denetimi Eğitimi

Daha Fazla Oku

CoreTools

Otomotiv

Daha Fazla Oku

Tüketici Ürünleri Eğitimleri

BRC CP

BRC Consumer Product

Daha Fazla Oku

IFS HPC

IFS Household and Personal Care

Daha Fazla Oku

ISO 22716

Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları

Daha Fazla Oku

HPC 420

Global Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

EFfCI

European Federation for Cosmetic Ingredients

Daha Fazla Oku

Paketleme Eğitimleri

BRC IoP

BRC Institute of Packaging

Daha Fazla Oku

IFS PACsecure

Packaging Consortium

Daha Fazla Oku

FSSC 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Şeması

Daha Fazla Oku

EN 15593

Gıda Paketlemesi

Daha Fazla Oku

Havacılık ve Demiryolu Eğitimleri

EN/AS 9100/10/20

Havacılık Standardı

Daha Fazla Oku

IRIS

Uluslararası Demiryolları Standardı

Daha Fazla Oku

Orman Ürünleri Eğitimleri

PEFC COC

Orman Yönetimi Sürdürülebilirliği

Daha Fazla Oku

Tıbbi Cihazlar Eğitimleri

Tıbbi Cihazlar Belgelendirmesi

DQS Medizinprodukte

Daha Fazla Oku

Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

IATF 16949:2016

Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

EN/AS 9100/10/20

Uluslararası Havacılık Standardı

Daha Fazla Oku

ISO 29990

Eğitim Öğretim Hizmetleri Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

EN 16636

Haşere Yönetimi Hizmetleri Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 3834

Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 10002

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

IRIS

Uluslararası Demiryolları Standardı

Daha Fazla Oku

SQAS

Safety & Quality Assessment for Sustainability

Daha Fazla Oku

Liderlik ve Strateji Eğitimleri

ISO 19600

Compliance Management

Daha Fazla Oku

ISO 31000

Risk Yönetimi

Daha Fazla Oku

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 37001

Anti-Corruption

Daha Fazla Oku

Çevre ve Toplum Eğitimleri

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 50001

Enerji Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 14067

Karbon Ayak İzi (Footprint)

Daha Fazla Oku

ISO 14046

Su Ayak İzi (Water Footprint)

Daha Fazla Oku

ISO 14040

Life-cycle Assessment

Daha Fazla Oku

ISO 14064

Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

Emniyet ve Güvenlik Eğitimleri

ISO 28000

Güvenli Tedarik Zinciri

Daha Fazla Oku

ISO 22301

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 45001 / OHSAS 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

Gıda Güvenliği Eğitimleri

ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

IFS Food

Uluslararası Gıda Standardı

Daha Fazla Oku

BRC Food

Global Gıda Standardı

Daha Fazla Oku

FSSC 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Şeması

Daha Fazla Oku

HACCP

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları

Daha Fazla Oku

GlobalG.A.P.

İyi Tarım Uygulamaları Standardı

Daha Fazla Oku

UTZ

Sürdürülebilir Tarım Standardı

Daha Fazla Oku

FSMA

Food Safety Modernization Act

Daha Fazla Oku

Non-GMO

Non-Genetically modified organisms

Daha Fazla Oku

BRC S&D

BRC Storage and Distribution

Daha Fazla Oku

Gıda Alerjen Yönetimi

Gıda Güvenliği

Daha Fazla Oku

Gıda Savunması

Gıda Güvenliği

Daha Fazla Oku

Hayvan Besini Yönetim Sistemi Eğitimleri

QS

Quality Scheme for Safe Food

Daha Fazla Oku

FAMI QS

Hayvan Besini Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

GMP+

Feed Safety Assurance

Daha Fazla Oku

IT ve Hizmet Eğitimleri

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 20000-1

IT Hizmet Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

ISO 22301

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Daha Fazla Oku

KVKK Eğitimi

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

Daha Fazla Oku

Sosyal Sorumluluk Eğitimleri

GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sosyal Sorumluluk

Daha Fazla Oku

AA 1000

Sosyal Sorumluluk

Daha Fazla Oku

Sedex / Smeta 6.0

Sosyal Etik Denetim

Daha Fazla Oku

ISO 26000

Sosyal Sorumluluk Yönetimi

Daha Fazla Oku

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.