ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 50001 Revizyon EğitimiISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Bilgilendirme EğitimiISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 • Enerji yönetimi nedir?
 • Tarihçe
 • Neden enerji yönetim sistemi?
 • İlgili standartlar
 • İlgili mevzuat
 • ISO 50001 Standardı
 • Kapsam
 • Terimler ve tarifler
 • Genel şartlar
 • Yönetim sorumluluğu
 • Enerji politikası
 • Enerji planlaması
 • Uygulama ve işletme
 • Kontrol
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Enerji verimliliğinde kullanılan teknikler

ISO 50001 İç Denetçi EğitimiISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 • ISO 50001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanma
 • ISO 50001 Standardının Tanımı
 • Tetkik Çeşitleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Yönetimi
 • Tetkikin Planlanması
 • Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
 • Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
 • Pratik ve Örnek Çalışmalar

ISO 50001 Uygulama EğitimiISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

 • Enerjinin daha verimli kullanımı için kuruluşa ait bir politikanın geliştirilmesi
 • Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar
 • Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler
 • Enerji yönetim sisteminin kurulması, yönetilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan çalışma ve kuralları
 • Enerji Verimliliği Kanunu ve bu yasaya dayanarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında kuruluşların uyması zorunlu olan hususların gözden geçirilmesi
 • Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar
 • Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler
 • Hedefleri saptamak ve hedeflere ulaşmak için politikanın oluşturulması
 • Enerji kullanımı ve tüketimine ilişkin verileri kullanarak enerji yönetimi hakkında kararlar vermek ve enerji yönetimini daha iyi anlaşılması.
 • Politikanın etkinliğini gözden geçirilmesi
 • Enerji yönetimini Sürekli geliştirmek için gerekliliklerin gözden geçirilmesi
 • Aynı işi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanımı
 • Enerjinin daha verimli kullanımı ile enerji kaynaklarına daha az para ödenmesi
 • Enerjiye harcanan fazla paraların üretime ve yatırıma kaydırılması
 • Enerjinin etkin kullanılarak, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindekivyükünün hafifletilmesi
 • Çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması
 • Alternatif enerji kullanımının gözden geçirilmesi
 • Sonuçların ölçülmesi

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.