ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

Şeffaf Enerji Akışı, Gelişmiş Enerji Verimliliği, Daha Az Enerji Maliyeti

ISO 50001 Eğitimi, günden güne artan enerji maliyeti, enerji kaynakları kullanımında sorumluluk gerekliliği, ve küresel ticaretin artması enerji kaynakları kullanımında yeni ve somut bir yaklaşım gerektirdiğini akıllara getiriyor ve fiili bir çözüm ihtiyacını gösteriyor. Sıkı yasal gereksinimler ve teşvik edici iklimsel korunma yardım programları, sürdürülebilir enerji yönetimi konseptinin önemini arttırmaya devam etmektedir.

Enerji yönetim sisteminin uygulanması, büyük yatırım gerektirmezsizin yapısal özünün minör bir değişim ile majör tasarruf etmesi demektir.

ISO 50001 standardının hedefi, kurumların kapsamlı enerji yönetim sistemi yapısı altındaki girişimlerine yardımcı olup uygulamayı sağlamak ve enerji performans artışının sürekliliğini sağlamaktır. Yerine getirilmesi gereken yasal gerekliliklere dayanarak, enerji ile ilgili tüm hususların teşhis ve analizi enerji akışının şeffaflığını göstererek tasarruf eder ve sera gazı emisyonunu azaltır. ISO 50001 kuruluşların enerji alanı hedeflerinde, sistematik, tutumlu ve sürdürülebilir odaklı tavrı ile başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

ISO 50001:2018 Revizyon EğitimiISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Revizyon Eğitimi Amacı

Enerji yönetim sistemi standart şartlarındaki değişikliklerin ve yeni yapının öğrenilmesi.

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Revizyon Eğitimi İçeriği

 • ISO 50001:2018 standardına giriş
 • Enerji yönetimine genel bakış
 • Enerji standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
  1. Kuruluşun bağlamı
  2. Liderlik
  3. Planlama
  4. Destek
  5. Operasyon
  6. Performans değerlendirme
  7. İyileştirme
 • Enerji yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Katılımcı Profili

 • Enerji yönetim sistemini oluşturan ve geliştirenler
 • Enerji yönetim sistemi uygulamalarına katılanlar
 • Enerji yönetim sistemiyle ilgilenenler

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar

ISO 50001:2018 Bilgilendirme EğitimiISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

Enerji yönetim sistemi standart şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi.

ISO 50001:2018 Bilgilendirme Eğitiminin İçeriği

 • ISO 50001:2018 standardına giriş
 • Enerji yönetimine genel bakış
 • Enerji standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 • Terimler ve tarifleri
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Enerji yönetim sistemi şartları
 1. Kuruluşun bağlamı
 2. Liderlik
 3. Planlama
 4. Destek
 5. Operasyon
 6. Performans değerlendirme
 7. İyileştirme
 • Enerji yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Katılımcı Profili

 • Enerji yönetim sistemini oluşturan ve geliştirenler
 • Enerji yönetim sistemi uygulamalarına katılanlar
 • Enerji yönetim sistemiyle ilgilenenler

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları

ISO 50001:2018 İç Denetçi EğitimiISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 İç Denetçi Eğitiminin Amacı

Enerji yönetim sistemi denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip edilmesine ilişkin teknik ve uygulamalarının öğrenilmesi. Denetim planlama, denetim gerçekleştirme ve raporlama konularında bilgi ve becerilerini geliştirerek iç denetçi niteliklerine ulaştırmak.

ISO 50001:2018 İç Denetçi Eğitiminin İçeriği

 • Enerji Yönetim sistemi ve denetimi
 • Denetim hedefleri
 • Denetim çeşitleri
 • Standardın denetçi bakışıyla incelenmesi
 • Örnek standart maddeleri
 • Denetimler ve risklerinin yönetimi
 • Denetim aşamaları
 1. Hazırlık – Planlama
  – Denetim ekibi seçimi
  – Planlama
  – Kontrol Listeleri
 1. Denetim gerçekleştirme
  – Açılış toplantısı
  – Soru cevap ilişkisi
  – Doküman kayıt inceleme
  – Saha gözlemleri
  – Bulguların kaydı – uygunsuzluk yazımını içerir
  – Kapanış toplantısı
 1. Takip Denetimi
 1. Raporlama
 • Denetim ekibi görevleri
 • Denetim kuralları

Katılımcı Profili

 • ISO 50001 İç denetçi adayları

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları

ISO 50001 Uygulama EğitimiISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001:2018 Uygulama Eğitiminin İçeriği

 • Enerjinin daha verimli kullanımı için kuruluşa ait bir politikanın geliştirilmesi
 • Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar
 • Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler
 • Enerji yönetim sisteminin kurulması, yönetilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan çalışma ve kuralları
 • Enerji Verimliliği Kanunu ve bu yasaya dayanarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında kuruluşların uyması zorunlu olan hususların gözden geçirilmesi
 • Enerji verimliliği kanununun kuruluşlara getirdiği sorumluluklar
 • Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelikler
 • Hedefleri saptamak ve hedeflere ulaşmak için politikanın oluşturulması
 • Enerji kullanımı ve tüketimine ilişkin verileri kullanarak enerji yönetimi hakkında kararlar vermek ve enerji yönetimini daha iyi anlaşılması.
 • Politikanın etkinliğini gözden geçirilmesi
 • Enerji yönetimini Sürekli geliştirmek için gerekliliklerin gözden geçirilmesi
 • Aynı işi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanımı
 • Enerjinin daha verimli kullanımı ile enerji kaynaklarına daha az para ödenmesi
 • Enerjiye harcanan fazla paraların üretime ve yatırıma kaydırılması
 • Enerjinin etkin kullanılarak, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindekivyükünün hafifletilmesi
 • Çevrenin korunması için, enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması
 • Alternatif enerji kullanımının gözden geçirilmesi
 • Sonuçların ölçülmesi