ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 50001:2018 Bilgilendirme EğitimiISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

Şeffaf Enerji Akışı, Gelişmiş Enerji Verimliliği, Daha Az Enerji Maliyeti

ISO 50001 Eğitimi, günden güne artan enerji maliyeti, enerji kaynakları kullanımında sorumluluk gerekliliği, ve küresel ticaretin artması enerji kaynakları kullanımında yeni ve somut bir yaklaşım gerektirdiğini akıllara getiriyor ve fiili bir çözüm ihtiyacını gösteriyor. Sıkı yasal gereksinimler ve teşvik edici iklimsel korunma yardım programları, sürdürülebilir enerji yönetimi konseptinin önemini arttırmaya devam etmektedir.

Enerji yönetim sisteminin uygulanması, büyük yatırım gerektirmezsizin yapısal özünün minör bir değişim ile majör tasarruf etmesi demektir.

ISO 50001 standardının hedefi, kurumların kapsamlı enerji yönetim sistemi yapısı altındaki girişimlerine yardımcı olup uygulamayı sağlamak ve enerji performans artışının sürekliliğini sağlamaktır. Yerine getirilmesi gereken yasal gerekliliklere dayanarak, enerji ile ilgili tüm hususların teşhis ve analizi enerji akışının şeffaflığını göstererek tasarruf eder ve sera gazı emisyonunu azaltır. ISO 50001 kuruluşların enerji alanı hedeflerinde, sistematik, tutumlu ve sürdürülebilir odaklı tavrı ile başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

ISO 50001:2018 Bilgilendirme Eğitiminin Amacı

Enerji yönetim sistemi standart şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi.

ISO 50001:2018 Bilgilendirme Eğitiminin İçeriği

 • ISO 50001:2018 standardına giriş
 • Enerji yönetimine genel bakış
 • Enerji standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 • Terimler ve tarifleri
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Enerji yönetim sistemi şartları
 1. Kuruluşun bağlamı
 2. Liderlik
 3. Planlama
 4. Destek
 5. Operasyon
 6. Performans değerlendirme
 7. İyileştirme
 • Enerji yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Katılımcı Profili

 • Enerji yönetim sistemini oluşturan ve geliştirenler
 • Enerji yönetim sistemi uygulamalarına katılanlar
 • Enerji yönetim sistemiyle ilgilenenler

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları