ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 9001:2015 Revizyon EğitimiISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gelişimi
 • Revizyon süreci
 • Temel değişiklikler
 • Yeni yüksek seviye yapı
 • Risk yaklaşımı
 • Revize kalite yönetim sistemi prensipleri
 • Standart detayları
 • Sonraki aşamalar
 • Workshop 1 – Kuruluşun İçeriği ve Bağlamı – İlgili Taraf ve Partiler
 • Workshop 2 – Risk Bazlı Düşünmek
 • Workshop 3 – Dokümante Edilmiş Bilgiler
 • ISO 9001:2015 – Belgelendirme Geçiş Süreci

DQS Türkiye yukarda belirtilen soruları ve daha fazlasının tartışıldığı , tüm bu değişiklerin firmanızda nasıl bir etki yaratacağının anlatıldığı uygulamalı eğitimler düzenlemektedir.

Tüm geçiş eğitimlerini tamamlamış ve diğer ülkelerdeki uzman eğitmenlerle birlikte kalibre edilmiş geniş uzman kadromuzla istediğiniz her yerde ve zamanda eğitimler düzenleyebiliriz.

ISO 9001 Bilgilendirme EğitimiISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Amaç

Kalite yönetim sistemi standart şartlarının ve sistemin kurulması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesine yönelik metot ve uygulamaların öğrenilmesi.

İçerik

 • ISO 9001:2015 standardına giriş
 • Kalite yönetimine genel bakış
 • Kalite ve standartlarının kısa tarihçesi
 • Yeni yapı ve değişiklikler
 • Terimler ve tarifleri
 • Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
 • Kalite yönetim sistemi şartları
  1. Kuruluşun bağlamı
  2. Liderlik
  3. Planlama
  4. Destek
  5. Operasyon
  6. Performans değerlendirme
  7. İyileştirme

Kalite yönetim sistemi kurulumunun aşamaları

Katılımcılar

Yönetim sistemi çalışanları dahil orta ve üst düzey yöneticiler

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları

ISO 9001 İç Denetçi EğitimiISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Amaç

Kalite yönetim sistemi denetimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip edilmesine ilişkin teknik ve uygulamalarının öğrenilmesi.

İçerik

 • Yönetim sistemleri ve denetimleri
 • Denetim hedefleri
 • Denetim çeşitleri
 • Standardın denetçi bakışıyla incelenmesi
 • Örnek standart maddeleri
 • Denetimler ve risklerinin yönetimi
 • Denetim aşamaları
 • Hazırlık – Planlama
 • Denetim ekibi seçimi
 • Planlama
 • Kontrol listeleri
 • Denetim gerçekleştirme
 • Açılış toplantısı
 • Soru cevap ilişkisi
 • Doküman kayıt inceleme
 • Saha gözlemleri
 • Bulguların kaydı – uygunsuzluk yazımını içerir
 • Kapanış toplantısı
 • Takip denetimi
 • Raporlama
 • Denetim ekibi görevleri
 • Denetim kuralları

Katılımcılar

İç denetçi adayları

Eğitim Teknikleri

 • Anlatım
 • Örnek olaylar
 • Diyaloglar
 • Takım sunumları

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.