ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 9001:2015 Revizyon EğitimiISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardının gelişimi
 • Revizyon süreci
 • Temel değişiklikler
 • Yeni yüksek seviye yapı
 • Risk yaklaşımı
 • Revize kalite yönetim sistemi prensipleri
 • Standart detayları
 • Sonraki aşamalar
 • Workshop 1 – Kuruluşun İçeriği ve Bağlamı – İlgili Taraf ve Partiler
 • Workshop 2 – Risk Bazlı Düşünmek
 • Workshop 3 – Dokümante Edilmiş Bilgiler
 • ISO 9001:2015 – Belgelendirme Geçiş Süreci

DQS Türkiye yukarda belirtilen soruları ve daha fazlasının tartışıldığı , tüm bu değişiklerin firmanızda nasıl bir etki yaratacağının anlatıldığı uygulamalı eğitimler düzenlemektedir.

Tüm geçiş eğitimlerini tamamlamış ve diğer ülkelerdeki uzman eğitmenlerle birlikte kalibre edilmiş geniş uzman kadromuzla istediğiniz her yerde ve zamanda eğitimler düzenleyebiliriz.

ISO 9001 Bilgilendirme EğitimiISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 standartları, bir kuruluşun kalite yönetim Sisteminin kurulması sırasında uyulması gereken şartları göstermektedir. Bu şartların tanımlanması sırasında yapılacak olan çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuçlandırılabilmesi için kuruluşta çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi eğitimi bu standardın tenel kavramlarını vermek ve firmada sistemin kurulması ve uygulama çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile verilmektedir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi İçeriği:

 • Kalite ile ilgili temel prensipler,
 • Kalite gereksinimleri,
 • Kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları,
 • Kalite yönetim sisteminin organizasyon yapısı
 • ISO 9001 standart maddeleri yorumlanmakta ve örnek çalışmalar yapılmaktadır.

ISO 9001 İç Denetçi EğitimiISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 İç Denetçi eğitimleri firmada kuruluş içi kalite denetimleri yapacak kişilerin eğitilmesi amacıyla verilmektedir. Bu denetimler, ISO 9001 Kalite yönetim sisteminin standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarının ISO 9001 şartlarına uygunluğunun kontrolünün yapıldığı denetimlerdir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi İçeriği

 • ISO 9001 standardının denetçi tarafından yorumlanması,
 • Denetimin tanımı ve çeşitleri,
 • İç denetim yapmanın yararları,
 • İç denetim planlaması,
 • İç denetim raporunun yazılması,
 • İç denetçi sorumlulukları ve varsa denetim esnasında tespit edilen uygunsuzlukların tanımlanması bulunmaktadır.

ISO 9001 İç Denetçi eğitimlerimiz örnek çalışmalar ile yapılmaktadır.

Teklif İsteyin

Talebinizin ne olduğunu belirttiğiniz takdirde, sizlere teklifimizi iletmekten mutluluk duyarız.