Sedex / Smeta 6.1 Eğitimi

Sedex / Smeta 6.1 Eğitimi

Sedex / Smeta 6.1 Eğitimi Amacı

Sedex eğitimi, katılımcılara Sedex / SMETA İyi Uygulama Rehberi ve gereklilikleri ile ilgili bilgilendirme yapılması; Sedex ve SMETA’nın temel düzeyde anlaşılmasının sağlanması; ulusal ve uluslararası düzeyde Sedex eğitimi uygulamalarının gereklilikleri konusunda bilinçlendirme yapılmasını amaçlar.

Sedex / Smeta 6.1 Eğitimi İçeriği

 • Sosyal / Etik Denetim Nedir?
 • Mayıs 2019 da yayınlanan Versiyon 6.1 deki değişiklikler;
 • 2 Pillar ve 4 Pillar SMETA denetimleri hakkında bilgilendirme;
 • Yasal şartlar ve ETI Code ile SMETA’nın entegrasyonu;
 • Saha Standartları, Personel, Altyapısal Koşullar, Ekipman-Makine vb Gereklilikler;
 • İnsan Hakları ve ETI Code, Lokal Yasal Gereklilikler;
 • Çalışma Standartları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetimi ve İş Etiği;
 • Risk Değerlendirme ve SAQ (Self Assessment Questionnaire) hakkında bilgilendirme;
 • ILO Sözleşmelerinin SMETA uygulamaları açısından önemi.
 • Anlatım
 • Örneklemeler
 • Görsel içerikler
 • Vaka çalışmaları

Yönetim sistemi çalışanları dahil orta ve üst düzey yöneticiler, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında görev alan tüm çalışanlar.

Tedarikçi etik veri alışverişi veri tabanı, tedarik zincirinde etik olarak sürdürülebilir üretim konusunda bilgi alışverişi için dünya çapında bir platformdur. SEDEX Veri Tabanı, üyelerinin etik performans hakkında bilgi alışverişinde bulunarak tedarikçilerini yönetmelerini ve riskleri azaltmalarını sağlamaktadır. 

Böylece, üretim zinciri boyunca etik olarak sürdürülebilir iş uygulamalarına ilişkin iyileştirmeler yapılmaktadır. SMETA yönergelerine göre SEDEX Denetimi gerçekleştiren ve bu bilgiyi SEDEX Veri Tabanı’nda paylaşan şirketler, müşterilerine etik ve sosyal açıdan sürdürülebilir üretim ilkelerine saygı duyduklarını kanıtlayabilmektedir. Müşteriler ise tedarikçilerini bu ilkelere göre etkin bir şekilde yöneterek riskleri azaltabilmektedirSedex Audit Company Group’un resmi bir üyesi olan DQS, SMETA-Denetimlerini dünya genelinde yürütecek bilgi ve beceriye sahiptir. 

sedex-egitimi