VDA 6.3 Proses Denetimi Eğitimi

VDA 6.3 Proses Denetimi Eğitimi

Bu eğitim programı, DQS Academy tarafından sağlanan kayıtlı bir Sertifika Programı’dır.

Sertifikasyon
VDA 6.3 Process Audits rev:3 Edition 2016 ve ISO 19011 kılavuzu şartlarına uygun şekilde 3. Taraf IATF – Otomotiv Denetçileri arasından VDA 6.3 Proses Denetimi için Yetkilendirilmiş Eğitmenler tarafından gerçekleştirilir ve sonunda sınav yapılır. Sınavda başarılı olanlara; DQS Academy tarafından “VDA 6.3 Internal Auditor- Training Certificate” verilir. Sınavda başarılı olamayanlara ise; Katılım Belgesi verilir.

VDA 6.3 Proses Denetim Eğitiminin Amacı

VDA 6.3 Process Audits rev:3 Edition 2016 normu ve ISO 19011 Yönetim Sistemleri Denetim Kılavuzu isteklerini karşılayacak şekilde planlanmıştır.

 

Firmaların, Yetkilendirilmiş ve Sertifikalandırılmış “İç Proses Denetçisi” ile Otomotiv Tedarik zincirinde yer alan Tedarikçilerinin Proses Denetim yapabilecek “Tedarikçi Denetçisi” ihtiyacını karşılaması amaçlanmaktadır.

VDA 6.3 Proses Denetim Eğitiminin İçeriği

Bu Sertifika Programı, “Proses Denetiminin Amacı”na uygun olarak Denetlenen Organizasyon ve/veya Tedarik Zincirindeki Proses/proses adımları ile istek ve şartnamelerin uygunluğunu – ürün ve proses risklerini de dikkate alarak etkin olarak edebilecek Yetkin ve Sertifikalı “İç Proses Denetçisi” sağlamaktır.

Program içeriği, VDA 6.3 Process Audits rev:3 Edition 2016 normu ve ISO 19011 Yönetim Sistemleri Denetim Kılavuzu isteklerini karşılayacak şekilde hazırlanmış, Case-Study ve Sınavlar ile desteklenmektedir.

 

Program içeriğinde, Proses Denetim Tanımları, Proses Denetim kullanım kılavuzu, Denetçi yetkinlik istekleri, Potansiyel Analiz, Denetim Prosesi, Denetim ve Değerlendirme, Durum Çalışması ve Uygunsuzluk Yönetimi, Proses Denetimi Soru Kılavuzu, Değerlendirme Formları ve gözden geçirme vb, gibi konular ele alınmaktadır.

VDA 6.3 Proses Denetim Eğitiminin Profili

Uzman Bilgisi: 

A) İç Proses Denetçileri için;

  • Kalite araçları ve metodları hakkında iyi bilgi (örneğin VDA MLA , DoE , FMEA, 8D Metodu, PPA, SPC, SWOT, FTA)
  • İlgili müşteri özel istekleri hakkında bilgi
  • İlgili kalite yönetim sistemi gereklilikleri hakkında bilgi (örneğin: ISO/TS 16949 ve sırasıyla  IATF 16949 , DIN EN ISO 9001, VDA 6.1)
  • Ürün ve prosesle ilgili özel bilgiler

En az ISO 9001 iç denetçilik eğitimine katılım sağlamış olmak, program ön şartıdır.

 

B) Tedarik Zinciri Denetçileri için;

  • Kalite araçları ve metodları hakkında çok iyi bilgi (örneğin VDA MLA , DoE ,FMEA, 8D Metodu, PPA, SPC, SWOT, FTA)
  • Denetçi nitelikleri (müzakere, fikir ayrılığı yönetimi, denetim prosedürü)
  • İlgili müşteri özel istekleri bilgisi.
  • İlgili kalite yönetim sistemi gereklilikleri hakkında bilgi (örneğin: . ISO/TS 16949 ve sırasıyla IATF 16949 , DIN EN ISO 9001, VDA 6.1)
  • Ürün ve prosesle ilgili özel bilgiler

 

En az ISO 9001 iç denetçilik eğitimine katılım sağlamış olmak, program ön şartıdır.

 

Profesyonel Deneyim:

A) İç Proses Denetçileri için;

Kalite yönetiminde en az bir yıllık tecrübe de dahil olmak üzere, tercihen otomotiv endüstrisinde üretim firmalarında, en az 3 yıl mesleki deneyim (2 yıllık mesleki deneyimden sonra  şirket içi staj süresi de ek olarak kabul edilebilir).

 

B) Tedarik Zinciri Denetçileri için;

Tercihen otomotiv endüstrisinde üretim firmalarında, en az 5 yıl mesleki deneyim (3 yıllık mesleki deneyimden sonra  şirket içi staj süresi de ek olarak kabul edilebilir).En az iki yıl kalite yönetiminde çalışmış olma tecrübesi.

Referanslarımız