BRC Global Markets

BRC Global Markets Nedir?BRC Global Markets Programme

BRC Global Markets sertifikasyon standardı, küçük ölçekli üreticilerin gıda güvenliği sistemlerini geliştirmelerini cesaretlendirmek ve sistem içinde tanınmaları sağlamak adına yeni bir program geliştirdi. BRC Global Markets standardının en temel amacı, küçük ve az gelişmiş işletmelerin gıda güvenliği yönetim sistemlerini geliştirmek için fırsat vermektir.   Burada söz konusu işletme tipleri ‘Üretim Hacmi’ ve/veya ‘Çalışan Sayısı’ nedeniyle HACCP yönetiminde zorluk yaşayan işletmelerdir.

GFSI Teknik Çalışma Grupları Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini içeren soru listesi hazırladı

Soru listesi için;

  • GFSI Guidance Document (Rehber doküman) içinde yer alan önemli parametreler,
  • Codex General Principles of Food Hygiene Code of Practice (CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003) gereklilikleri baz alındı

BRC Global Markets ile programa katılan kuruluşun BRC Directory üzerinde yer alma şansı oluşmuş ayrıca üreticiler ve/veya perakendecilerin portal üzerinden tedarikçisinin gelişimini takip etme imkanı sağlanmıştır.

  • 2 farklı seviyede denetim planlanır
  • BASIC– BRC standardında yer alan ürün güvenliği ve yasallığı ile ilgili gereklilikler
  • INTERMEDIATE – Gıda güvenliği gerekliliklerine ilaveten ürün kalite yönetimi ile ilgili standart gerekliliklerini içerir

 

BölümBasicIntermediate (Basic konularına ilave)
Üst Yönetimin TaahhüdüDüzenli toplantılar, yeterli kaynak sağlama, yasal gerekliliklerin takibiGıda güvenliği ve kalite politikası, sorumlulukların tanımlanması
Gida Güvenliği PlanıÖn gereksinim programları, gıda güvenliği ekibi, ürün tanımları, amaçlanan kullanım, akış şeması, tehlikelerin tanımlanması, kontrol önlemleri, planın dökümante edilmesi ve gözden geçirilmesiKKN’lerin belirlenmesi, kontrol önlemlerinin uygulanması ve izleme, düzeltici faaliyet ve doğrulama faaliyetleri
Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim SistemleriKayıt tutma, fabrika ve saha tetkikleri, tedarikçi onaylama, spesifikasyonlar, düzeltici faaliye, izlenebilirlik, şikayet ele alma, ürün geri çağırma ve çekme prosedürleriEl kitabı, prosedürler, döküman kontrolü, dökümante edilmiş tedarikçi onay prosedürleri, hammadde ve kabul prosedürleri, uygun olmayan ürün kontrolü, izlenebilirlik ve geri çağırma testleri
Saha StandartlarıIç ve dış saha uygunluğu, yardımcı tesislerin kontrolü, cam, kimyasal ve yabancı madde kontrolü, hijyen, atık ve haşere yönetimi, depolama ve sevkiyatGüvenlik, dökumante edilmiş bakım programları, detaylı pest kontrol sistemi
Ürün KontrolüYasal etiketler, alerjen kontrolüÜrün geliştirme prosedürleri, ürün test ve laboratuvar uygulmaları
Proses KontrolüMiktar kontrolü ve kalibrasyon,Reçeteler ve proses izleme
PersonelEğitim, personel kuralları, sağlık taraması ve iş kıyafeti uygulamalarıKKN eğitimleri

 

BRC Global Markets tetkik süresi genel olarak  Basic denetimler için minimum 1 gün, Intermediate denetimler için minimum 1,5 gün olarak belirtilmiştir. Bu sürelerin % 50 si saha turunu içerir- saha yapısı, personelle yapılan görüşmeler, proseslerin gözlenmesi, sahada ilgili dökümantasyon ve kayıtların incelenmesi bu süre içinde tetkik edilir.

Tetkik süresini etki eden faktörler; çalışan sayısı, alan büyüklüğü, üretim prosesinin yapısı, üretim hatları sayısı, ürün gruplarındaki çeşitlilik vb. (Yukarıdaki süreler bu faktörlere göre değişebilir)

3 tip uygunsuzluk mevcuttur

  • Kritik- yeniden full denetime girilir
  • Major
  • Minor

Major ve Minör uygunsuzluklar kapatılmalıdır. Ilk sisteme giren firmada maksimum uygunsuzluk kapatma süresi 90 gün, sistemde daha önce yer alan kuruluşlar için maksimum 28 gündür.

BRC Global Markets denetimi sonucunda başarılı olan kuruluşlar:

  • “Recognition Letter” ile tetkiki geçtikleri belirlenir
  • BRC Directory’de yer alırlar