Durum Tespit Denetimleri (Due Diligence Audits)

Due Diligence AuditsMevcut Durum Tespiti

Durum Tespit Değerlendirmesi: Süreçlerinizi Kolaylaştıran ve Kuruluşunuz için Doğru Adımlarla Harekete Geçmenizi Sağlayan Raporlamalar

Her türlü ticari faaliyet bir miktar risk içermektedir. Bu riski azaltmak için DQS, kuruluşların risk azaltmaya dair uygun önlemler aldıklarını doğrulamak için tüm titizliği ve yetkin denetçileri ile durum tespit değerlendirmeleri gerçekleştirir.

DQS tarafından gerçekleştirilen Durum Tespit Denetimi, belirlenen alanlardaki uyum süreçleri ve risklere odaklanan, kuruluşların, varlıkların ve mülkiyetlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında şeffaf bilgiler sağlayan bağımsız bir değerlendirmedir. Bu nedenle karar mekanizmalarını destekleyen eşsiz bir araç olduklarını söyleyebiliriz.

 

Durum Tespiti Nedir?

Yasal anlamda Durum Tespiti, bir kişinin diğer kişilere veya mallarına zarar vermemek adına olan tutumudur. İş bağlamında ise; bir kuruluştan insanlara, çevreye, sivil kuruluşlara ve diğer işletmelere zarar vermekten kaçındığı yönünde çalışmalar yapmasının beklendiği anlamına gelir.

 

DQS ile Durum Tespit Denetimleri

Uyuşmazlık veya hukuki dava gibi durumlarda, firmalardan almaları beklenen önlemlerin hangi seviyede makul kabul edilebileceği sorusu çoğu zaman belirleyicidir.

 

DQS ile gerçekleştirilen durum tespiti denetimi:

 • Organizasyonun uluslararası standartlara ve kriterlere uygunluk durumlarını ölçmelerine yardımcı olur
 • Bir kuruluş tarafından uygulanan tedbir faaliyetleri ve sorumluluk seviyesini onaylar
 • İyileştirme potansiyellerini ortaya çıkarır
 • Bir veya birden fazla alana odaklanabilir (insan hakları, çevre, yolsuzlukla mücadele, …)
 • Tedarikçileri ve iş ortaklarını da kapsayabilir
 • Kapsamlı bir rapor sunar

 

Denetim Odak Alanları:

 • İnsan Hakları Durum Tespiti

BM İş ve İnsan Hakları Klavuz İlkelerine göre, insan hakları durum tespiti, insan haklarına aykırı uygulamaların etkilerinin nasıl tespit edildiği, önlendiği, hafifletildiği ve hesaba katılması konusunda makul ve sorumlu bir şirketin izlemesi gereken, sürekli gelişen bir risk yönetim sürecidir.
Birçok ülke, insan hakları durum tespitini zorunlu kılmak için yasal değişiklikler yapmaktadır. DQS tarafından yapılan bir değerlendirme, mevcut süreçlerinizin insan hakları ihlalleri riskini kabul edilebilir bir asgari düzeye indirgeme konusunda yeterli olup olmadığınızı değerlendirmenize yardımcı olur.

 

 • Çevresel Durum Tespiti

Çevresel durum tespiti, kuruluşların çevreye verebileceği ciddi zararları önlemek için makul olarak kendilerinden beklenebilecek sorumluluk düzeyidir. Aynı zamanda yürürlükteki tüm çevre yasalarına ve mevzuatlarına uyumu da içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. DQS tarafından yapılan bir değerlendirme, mevcut faaliyetlerinizin çevresel zarar riskini kabul edilebilir bir asgari düzeye indirgeme konusunda yeterli olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olur.

 

 • Bilgi Teknolojileri Güvenliği Durum Tespiti

Muhtemelen size bilgi güvenliği ile ilgili karşılaşabileceğiniz sorunların yasal olarak ücretlendirmeyle sonuçlanabileceğini söylememiz gerekmez. DQS tarafından yapılan durum tespiti değerlendirmesi, BT güvenlik yönetim süreçlerinizin -ve muhtemelen iş ortaklarınızın- bağımsız ve objektif olarak değerlendirilmelerini sağlar. Bu nedenle, bağımsız değerlendirme, sorunları önlemek için her türlü makul çabayı gösterdiğinizi kanıtlamanıza yardımcı olacak bir unsurdur.

 

 • Yolsuzlukla Mücadele Durum Tespiti

Neredeyse her işletme bir rüşvet karşıtı politikaya sahip olsa da, halen rüşvetle mücadele konusunda güvenilir bir durum tespit programı bulunmayan çok sayıda kuruluş var. Bu durum, rüşvet riskinin yönetilme ihtimalini ortadan kaldırmakta ve hukuki davalar durumunda kuruluşları ve yöneticilerini savunmasız bırakmaktadır. DQS tarafından yapılan bir değerlendirme, mevcut süreçlerinizin rüşvet riskini kabul edilebilir bir asgari düzeye indirgeme konusunda yeterli olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olur.

 

Diğer olası alanlar:

 • Operasyonel yönetim
 • Uyum yönetimi
 • Varlık yönetimi
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Tedarik
 • Ürün güvenliği
 • Müşteriye özel değerlendirmeler