Six Sigma Eğitimi

Six Sigma Eğitiminin Amacı

6 Sigma, iş başarısını sağlamak, sürdürmek ve maksimize etmek için kullanılan kapsamlı ve esnek bir sistemdir. Şirketlerde performans düşüklüğünün temel nedeni değişkenliktir. 6 Sigma yönteminin amacı üretimdeki bu değişkenliği ortadan kaldırmak ve hedef bir ortalamada merkezileştirmektir. Bu durum üretimde sürekliliği, yani iyi sonuçların devamlılığını sağlamaktır.

6 Sigma’nın yakalamak istediği kalite oranı üretimdeki hata payını bir milyonda 3.4 birim seviyesine indirmektir. Sigma değerinin seviyesi azaldıkça üretimdeki hata payı artmaktadır. Örneğin; 3 Sigma yeterliliğindeki süreçte bir milyonda 2700 hata mevcuttur. Genel olarak 6 Sigma, müşteri ihtiyaçlarının yakından anlaşılması, verilerin sistematik kullanılması ve iş süreçlerinin yönetimine önem verilmesi ile elde edilebilir bir başarı oranıdır.

Six Sigma Eğitiminin İçeriği

1. Modül Eğitimi

 • Temel İstatistik
 • Yalın Altı Sigma’ya Genel Bakış
 • Proje Seçimi ve Tanımlaması – Proje Tanımlama Belgesi
 • Proje takımının kurulması
 • Süreç Metrikleri – Müşterinin Sesi
 • Süreç Akış Şeması ve Süreç Haritası
 • Değer Akış Haritalama
 • Kaizen

2. Modül Eğitimi

 • Proje Tartışmaları
 • İleri Temel İstatistik
 • Süreç Analizi – Yalın Teknikler
 • Değer Akış Analizi
 • 5S ve Görsel Fabrika
 • Neden-Sonuç Araçları
 • Süreç Yeterlilik Analizi
 • Grafik Analiz Teknikleri
 • Süreç Yeterliliği Simülasyonu

3. Modül Eğitimi

 • Proje Tartışmaları
 • Ölçüm Sistemi Analizi
 • SMED
 • Merkezi Limit Teoremi
 • Güven Aralıkları
 • Hipotez Testlerine Giriş
 • Hipotez Testleri:
  Ortalama Testleri
  Değişkenlik Testleri
  Orantı Testleri

4. Modül Eğitimi

 • Proje Tartışmaları
 • Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması
 • Korelasyon/Regresyon
 • Çözümlerin geliştirilmesi ve seçimi
 • Tek Değişkenli ANOVA
 • DOE – Deney Tasarımına Giriş
 • Kontrol Metotları, Kontrol Planları ve FMEA
 • İstatistiksel Proses Kontrol
 • Projenin Kapatılmas