FSMA (Food Safety Modernization Act)

BRC FSMA Gönüllü Modülü

FSMA (Food Safety Modernization Act) Amerika’nın 70 yıldan fazladır oluşturulmuş en ayrıntılı gıda güvenliği reformudur. Taslak, Başkan Obama tarafından 4 Ocak 2011 de imzalanmıştır. Temel amacı kontaminasyonu önlemeye odaklanarak Amerika’daki gıda güvenliğini garanti altına almaktır.

FSMA gıda güvenliği ile ilgili problemleri oluşmadan önlemeye odaklanan bir sistemdir. Bu yasa FDA ya önleyici ve risk bazlı gıda güvenliği standartları ile yüksek oranda uygunluk ve problemleri önleme ve yanıt verme şansı sunmaktadır. Bu yasayla birlikte FDA, ülkeye giriş yapan gıda maddelerini de iç piyasada üretilen ve dağıtılan gıda maddeleri ile aynı standartta değerlendirmeyi hedeflemiştir. Bu nedenle Amerika’ya ihracat yapan tüm gıda firmaları değerlendirme kapsamında yer almaktadır.

BRC Gıda sertifikalı tesisleri desteklemek için BRC Global Standardı, The Acheson Group (TAG)’u BRC Food 7 ile İnsani Tüketime Uygun Gıdalar için Önleyici Tedbirler yönergesinin son düzenlemesini karşılaştırarak değerlendirmesi için görevlendirmiştir. Değerlendirme sonuçları BRC Gıda Güvenliği Global Standardı 7. versiyon ile FSMA beklentilerinin neredeyse tamamen örtüştüğünü göstermektedir.

FDA, FSMA nın tamamlanması için 7 temel prensip ortaya koydu;

  • İnsan Tüketimine Uygun Gıdalar için Önleyici Tedbirler

Gıda tesislerinin tehlikeleleri belirleyen ve minimize eden güvenlik planlarının olması gerekmektedir. Orjinal yönerge Ocak 2013 te önerilmiştir; destek yönerge Eylül 2014 te sunulmuştur. Son yönerge 10 Eylül 2015 te yayınlanmıştır.

 

  • Hayvansal Gıdalar için Önleyici Tedbirler

Hayvansal Gıdalar için Mevcut İyi Üretim Uygulamalarının ve önleyici faktörlerin belirlenmesini gerektirir. 10 Eylül 2015 te yürürlüğe girmiştir.

 

  • Ürün Güvenliği

Yurtiçi ve yurtdışı çiftliklerde insan tüketimi için yetiştirilen, hasat edilen, paketlenen ve işleme proseslerinden geçerek üretilen gıdaların bilimsel standartlara dayalı olması gereklidir. 13 Kasım 2015 te yürürlüğe girmiştir.

 

  • Yabancı Tedarikçi Geçerli Kılma Programı (FSVP)

ABD ye ithalat yapan firmaların da ürünlerini ABD üreticileri ile aynı seviyede güvenlik ve sağlık uygulamalarına uygun olarak üretildiğini kanıtlamaları gerekmektedir. 13 Kasım 2015 te yürürlüğe girmiştir.

 

 

  • Akredite 3. Taraf Belgelendirme

Gıda güvenliği denetimi yapan ve insan ve hayvan tüketimine uygun gıda üreten yabancı tesislerin belgelendirilmesi için 3. Taraf denetçilerinin akreditasyonu için bir program belirlenmesini konu alır. 13 Kasım 2015 te yürürlüğe girmiştir.

 

  • İnsan ve Hayvan Tüketimine Uygun Gıdaların Hijyenik Taşınması

Gıda güvenliğini garanti altına almak için taşıma için gerekli hijyenik uygulamaların sağlanmasını gerektirir. ABD’ye her yıl milyonlarca gıda maddesi girmesi FDA nın bu konuya önemli bir bakış açısı ile yaklaşmasına sebep olmaktadır. Tahmini olarak ABD gıda maddelerinin % 15 i ithal edilmektedir, toplam taze meyvenin % 60 ı ve deniz ürünlerinin %80 i ithal edilmektedir. 4 Nisan 2016 da yürürlüğe girmiştir.

  • Tedarikçi değerlendirme faaliyetleri ile ithal edilen ürünlerin güvenliğinin garanti altına alınması
  • FDA denetimine izin vermeyen ülke veya yabancı tesisin ürünlerinin ithalatının engellenmesi
  • İthal edilen gıdaların gıda güvenliği gerekliliğine uygun olduğuna dair risk bazlı sertifika isteme hakkı

 

  • Kasıtlı Tağşiş

Büyük çaplı zararları önlemek için yurtiçi ve yurtdışı firmaların kendi operasyonları içerisindeki hassas ve savunmasız noktaları tespit etmelerini ve taklit ve tağşiş için gerekli önlemleri almaları gerektirir. 31 Mayıs 2016 da yürürlüğe girmiştir.

 

BRC Sertifikalı Tesisler için FSMA Önleyici Tedbirler Gönüllü Modülü, ABD’de yer alan (yasal uygunluk değerlendirmesi için bir hazırlık değerlendirmesi) yada ürünlerini ABD ye ihracat eden veya etmek isteyen firmaları kapsamaktadır.

 

DQS Türkiye olarak BRC Food 7. Versiyon denetimine ek olarak seçeceğiniz bu gönüllü modül ile FSMA gerekliliğine uygunluğunuzu yapacağımız tetkik neticesinde 3. Taraf belgelendirme ile garanti altına almış oluyoruz.

 

FSMA Gönüllü Modülü denetim kapsamına ilave edilmek istenirse DQS Türkiye, denetim öncesinde yeterli planlamanın yapılabilmesi ve uygun kalifikasyonlara sahip denetçi atanması için bilgilendirilmelidir. Talebinize istinaden gerekli planlamanın yapılarak BRC Food denetiminizi bu kapsamda gerçekleştirebileceğimizi iletmekten memnuniyet duymaktayız.

 

Denetim süresi temel olarak organizasyon yapısına, tesis personelinin yetkinliği ve hazırlığı gibi birkaç faktöre bağlıdır. Belgelendirme kuruluşu denetim planlamasında tahmin edilen ek süreyi belirtmelidir.

 

Gönüllü modülün uygunsuzlukları, ana standartın gerekliliklerinde tanımlanan uygunsuzluklarla aynı şekilde değerlendirilir. Modül için sertifika derecesi söz konusu değildir. Denetim sonucunda modül için belgelendirme yapılır veya yapılmaz.

 

FSMA için zaman çizelgesi aşağıdadır;

 

İşletme Tipi Uygunluk Çizlegesi
(1 Ocak 2016 dan itibaren)
Çok Küçük İşletmeler < Yıllık 1 Milyon Dolar 3 Yıl
Pastörize Süt Yönetmeliğine Tabi İşletmeler 3 Yıl
Küçük İşletmeler < 500 Tam Zamanlı İşçi 2 Yıl
Tüm Diğer İşletmeler > 500 Tam Zamanlı İşçi 1 Yıl
Küçük İşletmeler
(insan tüketimi için önleyici tedbirler veya ürün güvenliğine tabi olmayan tedarikçiler)
2 Yıl
Küçük İşletmeler
(insan tüketimi için önleyici tedbirler veya ürün güvenliğine tabi tedarikçiler)
2 Yıl
Tüm Diğer İşletmeler > 500 Tam Zamanlı İşçi
(insan tüketimi için önleyici tedbirler veya ürün güvenliğine tabi olmayan tedarikçiler)
18 Ay
Tüm Diğer İşletmeler > 500 Tam Zamanlı İşçi
(insan tüketimi için önleyici tedbirler veya ürün güvenliğine tabi tedarikçiler)
6 Ay

 

 Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.