FSSC 22000 Uzaktan Denetim: Bilmeniz Gerekenler

Haziran 2020 itibariyle FSSC 22000 denetiminin bir bölümünü uzaktan yapmak mümkün hale geldi. Bu dokümanda, FSSC 22000 uzaktan denetim için sertifikalı sahaların ana koşulları ve kurallarını özet halinde bulabilirsiniz.

GFSI‘nin uzaktan denetimleri kabul etme kararının ardından FSSC 22000, sertifika şemasına yeni bir ek yayınladı. Yeni Ek 9, uzaktan denetim prosedürünü açıklamakta ve ilk denetimler, gözetim denetimleri ve yeniden sertifikalandırma denetimleri için geçerlidir.

FSSC uzaktan denetim, ancak sertifikasyon kuruluşu tarafından gerçekleştirilen olumlu bir risk değerlendirmesinden sonra mümkündür. Belgelendirilmiş tesis tarafından doldurulan bir ankete dayalı olarak, belgelendirme kuruluşu, denetim hedeflerine ulaşmak için uzaktan denetimin uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Belgelendirme kuruluşu bu aşamada şikayetler ve geri çağırmalardan tespit edilen riskler dahil olmak üzere ilgili kuruluşun geçmiş performansını ve elektronik biçimde kayıtların ve belgelerin mevcudiyetini dikkate alacaktır.

FSSC 22000 Denetiminin Uzaktan Gerçekleştirilen Kısmı Nasıl Yapılır?

FSSC uzaktan denetimi internet üzerinden çeşitli erişim araçları kullanılarak yapılır. FSSC ne tür araçlar kullanılması gerektiğini özellikle belirtmez. Veri güvenliğini korumak için, DQS denetçileri tipik olarak sertifikalı kuruluş tarafından önerilen araçlarla çalışır.

Denetimin bir bölümünü uzaktan yapmak isteğe bağlıdır ve sertifikalı kuruluş ile sertifikasyon kuruluşu arasında mutabık kalınmalıdır.

Neler Denetlenmektedir?

Ek 9’da açıklanan süreç iki ana adımdan oluşur:

    1. FSSC Uzaktan Denetimi: dökümantasyon incelemesi ve kilit personelle görüşmelerden oluşur. Öncelikle FSSC 22000 şemasının ISO 22000 bileşenine odaklanır.
    2. Sahada Denetim: Gıda güvenliği yönetim sisteminin (HACCP dahil), Ön koşul programlarının, süreçlerin ve tesislerin görsel denetiminin yanı sıra uzaktan denetim sırasında kapsanmayan diğer tüm maddelerin etkili bir şekilde uygulanmasına odaklanır.

İlk Denetimler

ISO 17021-1 (9.3.1.2.2) ‘de belirtilen denetim hedeflerini karşıladığı sürece aşama 1 denetiminin tamamı uzaktan yapılabilir. Aşama 1 yalnızca dökümanların incelenmesiyle sınırlı kalmayacaktır: Çalışma ortamını ve tesisleri gözlemlemek için canlı video kullanılmalıdır. Aşama 1 denetiminin raporunda, denetimin uzaktan gerçekleştirildiği, hangi uzaktan erişim araçlarının kullanıldığı ve hangi denetim hedeflerine ulaşıldığı belirtilmelidir.

Aşama 2 denetimi, tamamen yerinde yapılmalıdır. 1. aşamadan sonra altı ay içinde tamamlanması gerekir. Bir sahada altı ay içinde aşama 2 denetimi yapılamazsa, aşama 1 denetimi tekrarlanmalıdır.

Gözetim Denetimleri

Ek 9, gözetim denetiminin bir bölümünü uzaktan yapma olanağı sağlar. Uzaktan denetim ve yerinde denetim otuz günlük bir zaman dilimi içinde yapılmalıdır. Denetimin yapılmasını engelleyen ciddi istisnai olayların olması durumunda, süre 90 güne kadar uzatılabilir. Süre aşılırsa, tam gözetim denetimi yerinde yapılmalıdır – yapılmazsa, sertifikanın askıya alınması gerekir.

Yeniden Belgelendirme Denetimleri

Yeniden belgelendirme denetimleri de kısmen uzaktan yapılabilir. Tam denetim bir uzaktan ve bir saha denetimi bölümlerinden oluşur. Sertifikanın süresi dolmadan önce her iki bölüm de tamamlanmalıdır. Uzaktan denetim ve yerinde denetim otuz günlük bir zaman dilimi içinde yapılmalıdır. Denetimin yapılmasını engelleyen ciddi istisnai olayların olması durumunda, süre 90 güne kadar uzatılabilir.

Habersiz Denetimler

Habersiz denetimler için de, saha denetimi bölümü önce yapıldığı sürece denetimin bir bölümünü uzaktan yapmak mümkündür. Denetimin uzaktan kısmı, yerinde denetimin ardından 48 saat içinde yapılmalıdır.

Denetim Süreleri

Uzaktan denetim tipik olarak 1 gün olacaktır ve yerinde denetim, düzenli yıllık denetimin toplam süresinin geri kalanıdır. Yerinde denetim 1 günden az olamaz ve toplam denetim süresinin en az% 50’si olacaktır.

Uzaktan erişim araçlarının kullanımında, denetimin etkinliğini etkileyecek düzeyde sorunlar (örneğin bağlantı sorunları) varsa, denetim durdurulmalı ve yeniden planlanmalıdır.

Gizlilik, Güvenlik ve Veri Koruması

Açıkça anlaşılacağı üzere, uzaktan denetim sırasında ve sonrasında gizli bilgilerin korunması oldukça önemlidir. Belgelendirme kuruluşları ve denetçileri yerel veri gizliliği kanunlarına uymalıdır. Denetim hazırlığının bir parçası olarak, gizlilik, güvenlik ve veri korumayla ilgili tüm, yasal gereksinimler ve müşteri gereksinimleri belirlenecek ve bunların etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için önlemler alınacaktır. Bu, hem denetçinin hem de denetlenen kurumun uzaktan erişim araçları kullanımı ve yukarıdaki gereklilikleri yerine getirmek için alınan tedbirler konusunda hemfikir olduğu anlamına gelir.

Uzaktan denetimle ilgili tüm bilgileri içeren FSSC 22000 Ek 9 dokümanı buradan indirilebilir.

Güncel bilgiler için bizi sosyal medyada takip edin!

Bize Ulaşın